Vytvoriť faktúru

BRATOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BRATOS
IČO 31331939
DIČ 2020352059
IČ DPH SK2020352059
Dátum vzniku 09 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BRATOS
Slovnaftská 19/II. 14148
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 70 228 €
Zisk -13 100 €
Aktíva 38 203 €
Vlastný kapitál -40 915 €
Kontaktné informácie
Email bratos@orangemail.sk
Phone(s) 0245520047, 0253410225, 0905621839
Mobile phone(s) 0905621839, 0915724003
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 27,872
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 20,435
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 20,435
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,366
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,069
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,490
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,732
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,461
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 271
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,565
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,407
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,407
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 158
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 193
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 53
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 140
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 947
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 947
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 27,872
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -54,015
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,700
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,700
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -47,615
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -47,615
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,100
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 81,887
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 809
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 748
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 61
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 68,360
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,424
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,424
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 64,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 625
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 351
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 146
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 146
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12,572
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 70,228
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,431
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 59,506
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,291
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 77,641
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 9,907
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 40,905
D. Služby (účtová skupina 51) 5,420
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,316
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,557
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,011
4. Sociálne náklady (527, 528) 748
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 568
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,181
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,181
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 344
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -7,413
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,705
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,727
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,925
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,925
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,802
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,727
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,140
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31331939 DIČ: 2020352059 IČ DPH: SK2020352059
 • Sídlo: BRATOS, Slovnaftská 19/II. 14148, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Septembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Milan Mihale Ďatelinova 3 Bratislava 19.09.1997
  Ján Mihale Ďatelinová 3 Bratislava 19.09.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ján Mihale 6 700 € (100%) Ďatelinová 3 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.05.2010Nové sidlo:
   Slovnaftská 19/II. 14148 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie výdajne stravy
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   20.05.2010Zrušené sidlo:
   Lieskovec 13 Bratislava 821 06
   15.06.2006Nové sidlo:
   Lieskovec 13 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ján Mihale Ďatelinova 3 Bratislava 821 01
   14.06.2006Zrušené sidlo:
   Gessayova 43 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Doležal Gessayova 43 Bratislava
   Ján Mihale Ďatelinová 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Doležal Gessayova 43 Bratislava
   09.03.2004Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   oprava motorových vozidiel a karosérií
   oprava pneumatík a vyvažovanie kolies
   cestná motorová doprava - nákladná doprava
   budovanie systémov manažérstva kvality v organizáciách podľa noriem rady ISO 9000 a noriem súvisiacich (ISO 14000, ISO TS 16949, HACCP) v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
   organizovanie kurzov, školení, seminárov a konferencií v rozsahu voľnej živnosti
   prednášková a školiaca činnosť
   lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   obchodné a účtovné poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   marketing
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   08.03.2004Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   oprava motorových vozidiel a karosérií
   oprava pneumatík a vyvažovanie kolies
   cestná motorová doprava - nákladná doprava
   12.05.2003Noví spoločníci:
   Ján Mihale Ďatelinová 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   11.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Ján Mihale Ďatelinová 3 Bratislava
   Ing. Sonja Mihaleová Ďatelinová 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Ladislav Doležal Gessayova 43 Bratislava
   Ján Mihale Ďatelinová 3 Bratislava
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Doležal Gessayova 43 Bratislava
   Ján Mihale Ďatelinová 3 Bratislava
   19.09.1997Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   oprava motorových vozidiel a karosérií
   oprava pneumatík a vyvažovanie kolies
   cestná motorová doprava - nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Ladislav Doležal Gessayova 43 Bratislava
   Ján Mihale Ďatelinová 3 Bratislava
   Ing. Sonja Mihaleová Ďatelinová 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Mihale Ďatelinova 3 Bratislava
   Ján Mihale Ďatelinová 3 Bratislava
   Ladislav Doležal Gessayova 43 Bratislava
   18.09.1997Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozahu voľnej živnosti
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Doležal Gessayova 43 Bratislava
   Ing. Milan Mihale Ďatelinová 3 Bratislava
   Ing. Sonja Mihaleová Ďatelinová 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Doležal Gessayova 43 Bratislava
   Ing. Milan Mihale Ďatelinova 3 Bratislava
   05.10.1993Nové sidlo:
   Gessayova 43 Bratislava 851 03
   Noví spoločníci:
   Ladislav Doležal Gessayova 43 Bratislava
   Ing. Milan Mihale Ďatelinová 3 Bratislava
   Ing. Sonja Mihaleová Ďatelinová 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Doležal Gessayova 43 Bratislava
   Ing. Milan Mihale Ďatelinova 3 Bratislava
   04.10.1993Zrušené sidlo:
   Blagoevova 18 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Doležal Gessayova 43 Bratislava
   Marian Garaj Azalková 8 Bratislava
   Ing. Milan Mihale Ďatelinová 3 Bratislava
   Ing. Sonja Mihaleová Ďatelinová 3 Bratislava
   Luboš Zrínyi Blagoevova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marian Garaj
   Ing. Milan Mihale
   09.09.1992Nové obchodné meno:
   BRATOS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Blagoevova 18 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozahu voľnej živnosti
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ladislav Doležal Gessayova 43 Bratislava
   Marian Garaj Azalková 8 Bratislava
   Ing. Milan Mihale Ďatelinová 3 Bratislava
   Ing. Sonja Mihaleová Ďatelinová 3 Bratislava
   Luboš Zrínyi Blagoevova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marian Garaj
   Ing. Milan Mihale