Vytvoriť faktúru

Ricambi - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Ricambi
IČO 31331947
DIČ 2020328684
IČ DPH SK2020328684
Dátum vzniku 10 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ricambi
Ľubochnianska 1015/6
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 19 810 €
Zisk 815 €
Aktíva 29 024 €
Vlastný kapitál 7 778 €
Kontaktné informácie
Email ricambi@azet.sk
Phone(s) 0244454612
Mobile phone(s) 0905241315, 0905620582
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 25,147
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,147
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 20,059
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,059
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,987
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,987
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,987
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,101
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,986
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 115
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 25,147
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,593
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,740
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,740
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 38
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 38
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 815
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,554
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 255
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 255
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,731
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,152
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,152
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 361
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 127
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 91
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12,568
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 19,810
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 19,576
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 234
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,659
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,241
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,687
D. Služby (účtová skupina 51) 6,985
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,746
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,219
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,485
4. Sociálne náklady (527, 528) 42
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,151
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,663
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 106
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 106
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -106
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,045
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 230
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 230
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 815
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015