Vytvoriť faktúru

GEOTOP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GEOTOP
IČO 31332048
DIČ 2020316859
IČ DPH SK2020316859
Dátum vzniku 10 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEOTOP
Drieňová 34
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 37 794 €
Zisk 28 626 €
Aktíva 29 768 €
Vlastný kapitál -18 348 €
Kontaktné informácie
Email geotopsro@gmail.com
Phone(s) +421243292487
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 65,118
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 65,118
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 49,476
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 49,476
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,476
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,642
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,581
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,061
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 65,118
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,278
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,772
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,772
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 2,499
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 54
2. Ostatné fondy (427, 42X) 2,445
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -27,619
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 11,717
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -39,336
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,626
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 54,840
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 54,840
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,560
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,560
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 45,946
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 18
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,316
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 37,794
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 37,794
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,087
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,616
D. Služby (účtová skupina 51) 5,295
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 176
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,707
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 30,883
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 309
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 309
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,358
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,358
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,049
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 29,658
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,032
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,032
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 28,626
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31332048 DIČ: 2020316859 IČ DPH: SK2020316859
 • Sídlo: GEOTOP, Drieňová 34, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Septembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Rudolf Uhliarik 10.09.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Rudolf Uhliarik 3 585 € (52.9%)
  Johann Danihel 3 187 € (47.1%) 8264 Waldkraiburg Spolková republika Nemecko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Uhliarik 390 Jabloňové
   Johann Danihel Peter-Rosegger-Strasse 21 8264 Waldkraiburg Spolková republika Nemecko
   13.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Uhliarik 390 Jabloňové
   Johann Danihel Peter-Rosegger-Strasse 21 8264 Waldkraiburg Spolková republika Nemecko
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Uhliarik 390 Jabloňové
   Johann Danihel Peter-Rosegger-Strasse 21 8264 Waldkraiburg Spolková republika Nemecko
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Milan Belica Toryská 28 Bratislava
   Ing. Marián Hildebrand Jozefa Hagaru 13 Bratislava
   Ing. Rudolf Uhliarik 390 Jabloňové
   Johann Danihel Peter-Rosegger-Strasse 21 8264 Waldkraiburg Spolková republika Nemecko
   10.09.1992Nové obchodné meno:
   GEOTOP, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Geodetické práce pre iné subjekty okrem prác v geodetických základoch, evidencie nehnuteľností, AIS GK, operáte štátnej hranice, geometrických plánov na zmenu administratívnych jednotiek a katastrálnych hraníc.
   Noví spoločníci:
   Milan Belica Toryská 28 Bratislava
   Ing. Marián Hildebrand Jozefa Hagaru 13 Bratislava
   Ing. Rudolf Uhliarik 390 Jabloňové
   Johann Danihel Peter-Rosegger-Strasse 21 8264 Waldkraiburg Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rudolf Uhliarik