Vytvoriť faktúru

T.I.E.S. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno T.I.E.S.
IČO 31332099
DIČ 2020290690
IČ DPH SK2020290690
Dátum vzniku 11 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo T.I.E.S.
Technická 5
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 282 034 €
Zisk -238 998 €
Aktíva 3 055 628 €
Vlastný kapitál 941 748 €
Kontaktné informácie
Email insta@insta.sk
Phone(s) 0905746982, 0243426585, 0265412770
Mobile phone(s) 0905722790, 0905745583
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,923,139
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,993,909
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 457,659
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 83,333
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 339,764
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 34,562
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,536,250
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 1,536,250
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 929,230
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 811,658
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 811,658
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 116,282
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 46,290
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,290
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 69,992
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,290
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,107
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 183
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,923,139
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 841,305
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 200,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 200,000
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 1,070,276
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -1,726
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 1,072,002
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -189,973
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -189,973
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -238,998
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,081,834
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 142
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 142
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,081,692
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 185,616
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 185,616
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 368,143
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,871
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 22,939
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 86,124
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,412,999
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 282,035
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 282,034
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 174,938
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 84,485
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 17,428
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,183
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 420,387
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 113,521
D. Služby (účtová skupina 51) 100,945
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 142,316
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 103,733
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 33,344
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,239
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 12,141
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 46,893
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 46,893
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,571
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -138,353
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 44,957
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 99,686
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 85,000
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 85,000
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 14,686
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -99,685
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -238,038
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -238,998
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31332099 DIČ: 2020290690 IČ DPH: SK2020290690
 • Sídlo: T.I.E.S., Technická 5, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Septembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Oľga Baligová Deviata 8/A Bratislava 831 01 17.01.2000
  Ing. Peter Baliga Deviata 8/A Bratislava 831 01 04.11.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Oľga Baligová 200 000 € (100%) Deviata 8/A Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.03.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Baliga Deviata 8/A Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 04.11.2003
   04.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   06.06.2003Nové sidlo:
   Technická 5 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná činnosť/
   prenájom motorových vozidiel
   05.06.2003Zrušené sidlo:
   Agátova 1 Bratislava 841 01
   17.01.2000Nové sidlo:
   Agátova 1 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Oľga Baligová Deviata 8/A Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Oľga Baligová Deviata 8/A Bratislava 831 01
   16.01.2000Zrušené sidlo:
   Janka Alexyho 1/A Bratislava 841 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   14.09.1998Nové sidlo:
   Janka Alexyho 1/A Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   marketing, management v oblasti stavebníctva a obchodu
   nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   13.09.1998Zrušené sidlo:
   Jadranská 25 Bratislava 841 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybav. sídl. celkom/
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   marketing, management v oblasti stavebníctva a obchod
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Miroslav Tapfer Znievska 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Tapfer Znievska 5 Bratislava
   15.05.1997Noví spoločníci:
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Miroslav Tapfer Znievska 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Miroslav Tapfer Znievska 5 Bratislava
   14.05.1997Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb, vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov
   vykonávanie priemyslových, bytových a občianskych stavieb
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Vladimír Morávek Záhradnícka 81 Bratislava
   Ing. Miroslav Tapfer Znievska 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Vladimír Morávek Záhradnícka 81 Bratislava
   Ing. Miroslav Tapfer Znievska 5 Bratislava
   25.06.1993Nové sidlo:
   Jadranská 25 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybav. sídl. celkom/
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   marketing, management v oblasti stavebníctva a obchod
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Vladimír Morávek Záhradnícka 81 Bratislava
   Ing. Miroslav Tapfer Znievska 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Tapfer Znievska 5 Bratislava
   24.06.1993Zrušené sidlo:
   Vysoká 27 Bratislava 811 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   marketing a management v oblasti obchodu
   kúpa a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Imrich Balážik J. Hronca 21 Bratislava
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Mário Gašpar 3/27 Dunajská Lužná
   Ing. Vladimír Morávek Záhradnícka 81 Bratislava
   Ing. Miroslav Tapfer Znievska 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.09.1992Nové obchodné meno:
   T.I.E.S., s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vysoká 27 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   marketing a management v oblasti obchodu
   kúpa a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   vykonávanie inžinierskych stavieb, vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov
   vykonávanie priemyslových, bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Imrich Balážik J. Hronca 21 Bratislava
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Mário Gašpar 3/27 Dunajská Lužná
   Ing. Vladimír Morávek Záhradnícka 81 Bratislava
   Ing. Miroslav Tapfer Znievska 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ivan Belák Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Vladimír Morávek Záhradnícka 81 Bratislava