Vytvoriť faktúru

POEM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno POEM
IČO 31332544
DIČ 2020314824
IČ DPH SK2020314824
Dátum vzniku 18 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo POEM
Teslova 12
82102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -2 226 €
Aktíva 2 728 €
Vlastný kapitál 319 €
Kontaktné informácie
Email cibulka@euroweb.sk
Phone(s) 0252966181
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,757
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,757
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 82
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 82
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,675
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,613
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 62
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,757
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,907
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 192
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 192
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,512
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,512
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,226
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,664
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,053
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 3,053
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,411
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 451
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 451
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 200
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,120
D. Služby (účtová skupina 51) 1,120
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,120
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,120
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 146
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 53
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 93
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -146
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,266
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,226
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015