Vytvoriť faktúru

MEDIFERA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDIFERA
IČO 31332668
DIČ 2020343248
IČ DPH SK2020343248
Dátum vzniku 17 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDIFERA
Štúrova 12
81102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -45 400 €
Aktíva 171 364 €
Vlastný kapitál -647 487 €
Kontaktné informácie
Fax(es) 0257200949
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 762
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 624
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 624
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 624
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 138
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 138
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 762
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,006,532
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,036,914
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,036,914
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 125,817
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,475
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,475
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,128,338
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,128,338
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -45,400
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,007,294
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,005,286
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 993,789
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 11,497
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,008
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 702
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 702
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 306
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,000
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 -457
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 935
D. Služby (účtová skupina 51) 1,682
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) -3,459
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) -659
4. Sociálne náklady (527, 528) -2,800
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 385
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 457
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,617
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 44,897
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 43,783
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 43,783
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,114
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -44,897
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -44,440
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -45,400
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016