Vytvoriť faktúru

Enex, združenie pre racionalizáciu spotreby palív a energie - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Enex, združenie pre racionalizáciu spotreby palív a energie
IČO 31332820
DIČ 2020345228
IČ DPH SK2020345228
Dátum vzniku 22 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Enex, združenie pre racionalizáciu spotreby palív a energie
Jána Stanislava 2
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 26 904 €
Zisk -932 €
Aktíva 4 193 €
Vlastný kapitál 3 959 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,222
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,816
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 4,222
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,027
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 7,190
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 182
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -10,052
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -932
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,195
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,125
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 133
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 992
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 70
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 26,904
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 26,504
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 400
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 26,798
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 26,017
C. Služby (účtová skupina 51) 781
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 106
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 106
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 78
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 78
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -78
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 28
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -932
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015