Vytvoriť faktúru

H V print - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno H V print
IČO 31332862
DIČ 2020335768
IČ DPH SK2020335768
Dátum vzniku 23 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo H V print
Hattalova 12/A
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 649 929 €
Zisk 31 619 €
Aktíva 384 919 €
Vlastný kapitál 237 811 €
Kontaktné informácie
Email hvprint@hvprint.sk
Phone(s) 0220909668, 0244633092, 0903561555, 0903780160, 0905507183, 0917453351, 0244458363, 0244460924
Mobile phone(s) +421903561555, 0903780160, 0917453351
Fax(es) 0244458363
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 358,827
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 129,215
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 129,215
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 129,215
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 228,369
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 99,456
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 99,456
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 83,892
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 82,213
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 82,213
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,561
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 118
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 45,021
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,576
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 36,445
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,243
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,243
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 358,827
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 209,430
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 170,508
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 170,508
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 31,619
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 95,580
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,559
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 1,072
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 1,072
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 487
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 64,183
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 42,821
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,821
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 998
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,627
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,209
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,528
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 29,838
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 53,817
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 53,817
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 618,270
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 649,929
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 618,270
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31,659
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 605,057
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 286,540
D. Služby (účtová skupina 51) 108,055
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 158,981
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 121,893
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 34,121
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,967
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 900
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 46,149
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 46,149
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,432
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 44,872
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 223,675
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,053
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,655
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,655
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,398
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,047
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 41,825
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 10,206
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 10,206
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 31,619
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31332862 DIČ: 2020335768 IČ DPH: SK2020335768
 • Sídlo: H V print, Hattalova 12/A, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Septembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Emília Vadovičová riaditeľka Rumančekova 6 Bratislava 821 01 23.09.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Emília Vadovičová 6 639 € (100%) Rumančekova 6 Bratislava 821 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.01.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Krištofik Pražská 4597/31 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Krištofik Pražská 4597/31 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 28.03.2008
   08.04.2008Noví spoločníci:
   Ing. Július Krištofik Pražská 4597/31 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Július Krištofik Pražská 4597/31 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 28.03.2008
   07.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   28.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Anna Hajachová Žitná 3/a Bratislava
   27.10.2004Nové sidlo:
   Hattalova 12/A / 3409 Bratislava 831 03
   26.10.2004Zrušené sidlo:
   Varšavská 22 Bratislava 831 03
   22.08.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Emília Vadovičová - riaditeľka Rumančekova 6 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 23.09.1992
   21.08.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Emília Vadovičová - riaditeľka Rumančekova 6 Bratislava
   27.11.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Emília Vadovičová Rumančekova 6 Bratislava
   Anna Hajachová Žitná 3/a Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Emília Vadovičová - riaditeľka Rumančekova 6 Bratislava
   26.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Anna Hajachová Žitná 3/a Bratislava
   Mgr. Emília Vadovičová Rumančekova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Emília Vadovičová - riaditeľka Rumančekova 6 Bratislava
   11.10.1993Nové obchodné meno:
   H V print, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Varšavská 22 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Anna Hajachová Žitná 3/a Bratislava
   Mgr. Emília Vadovičová Rumančekova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Emília Vadovičová - riaditeľka Rumančekova 6 Bratislava
   10.10.1993Zrušené obchodné meno:
   H V H print, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   Zrušeny spoločníci:
   Anna Hajachová Žitná 3/a Bratislava
   Dagmar Hladíková Toryská 10 Bratislava
   Štefan Jurka Gregorovej 2 Bratislava
   Mgr. Emília Vadovičová Rumančekova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Emília Vadovičová - riaditeľka
   23.09.1992Nové obchodné meno:
   H V H print, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti polygrafie a reklamy
   výroba a vydávanie periodickej a neperiodickej tlače a merkantilných tlačív
   Noví spoločníci:
   Anna Hajachová Žitná 3/a Bratislava
   Dagmar Hladíková Toryská 10 Bratislava
   Štefan Jurka Gregorovej 2 Bratislava
   Mgr. Emília Vadovičová Rumančekova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Emília Vadovičová - riaditeľka