Vytvoriť faktúru

DEVOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DEVOS
IČO 31332871
DIČ 2020345360
IČ DPH SK2020345360
Dátum vzniku 23 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEVOS
Jamnického 16
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 930 €
Zisk 970 €
Aktíva 24 347 €
Vlastný kapitál -4 238 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 65312591
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 24,347
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 22,330
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,017
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 24,347
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -3,268
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -10,877
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 970
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 27,615
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 170
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 27,445
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,621
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,623
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 23,201
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1,930
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,930
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,930
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,930
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 970
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31332871 DIČ: 2020345360 IČ DPH: SK2020345360
 • Sídlo: DEVOS, Jamnického 16, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Septembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľubomír Klimek Jamnického 16 Bratislava 841 05 23.09.1992
  Juraj Omachel Staničná 13 Zohor 900 51 23.09.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľubomír Klimek 4 647 € (70%) Jamnického 16 Bratislava 841 05
  Juraj Omachel 1 992 € (30%) Staničná 13 Zohor 900 51
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Klimek Jamnického 16 Bratislava 841 05
   Juraj Omachel Staničná 13 Zohor 900 51
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Klimek Jamnického 16 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.09.1992
   Juraj Omachel Staničná 13 Zohor 900 51 Vznik funkcie: 23.09.1992
   21.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Klimek Jamnického 16 Bratislava 841 05
   Juraj Omachel Rybárska 24 Trenčín 911 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Klimek Jamnického 16 Bratislava 841 05
   Juraj Omachel Rybárska 24 Trenčín 911 01
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Klimek Jamnického 16 Bratislava 841 05
   Juraj Omachel Rybárska 24 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Klimek Jamnického 16 Bratislava 841 05
   Juraj Omachel Rybárska 24 Trenčín 911 01
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Klimek Jamnického 16 Bratislava
   Juraj Omachel Hodžova 23 Trenčín
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Klimek Jamnického 16 Bratislava
   Juraj Omachel Hodžova 23 Trenčín
   23.09.1992Nové obchodné meno:
   DEVOS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jamnického 16 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba softvarových produktov
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s týmto povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Klimek Jamnického 16 Bratislava
   Juraj Omachel Hodžova 23 Trenčín
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Klimek Jamnického 16 Bratislava
   Juraj Omachel Hodžova 23 Trenčín