Vytvoriť faktúru

TELESYS SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TELESYS SLOVAKIA
IČO 31333079
DIČ 2020332886
IČ DPH SK2020332886
Dátum vzniku 29 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TELESYS SLOVAKIA
Ôsma 10
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 341 423 €
Zisk 7 122 €
Kontaktné informácie
Email telesys@mail.t-com.sk
Mobile phone(s) +421903743807, +421903446807
Fax(es) 0244681428
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 35,479
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 35,479
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 35,479
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 212,888
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 120,996
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 79,880
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 248,367
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 173,169
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 158,744
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,122
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 75,198
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 75,198
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 36,524
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 28,376
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,143
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,155
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 341,423
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 270,652
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 38,977
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 31,757
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 329,296
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 221,004
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,647
C. Služby (účtová skupina 51) 22,606
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 57,996
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,330
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,688
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,127
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 46,372
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 80
X. Výnosové úroky (662) 2
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 78
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,554
N. Kurzové straty (563) 23
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,531
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,474
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,653
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 2,531
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,122
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31333079 DIČ: 2020332886 IČ DPH: SK2020332886
 • Sídlo: TELESYS SLOVAKIA, Ôsma 10, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Septembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Branislav Hodál Ôsma 10 Bratislava 831 01 07.06.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Branislav Hodál 6 639 € (100%) Ôsma 10 Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.05.2009Nové predmety činnosti:
   opravy vyhradených technických zariadení - plynových
   montáž a údržba plynových zariadení
   07.06.1999Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž strojov a zariadení kuchýň, práčovní a kompletizácia interiérových prvkov, s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Hodál Ôsma 10 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Branislav Hodál Ôsma 10 Bratislava 831 01
   06.06.1999Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov na ktoré sa nevyžaduje zvláštne povolenie
   poradenská činnosť vo výpočtovej technike
   sprostredkovanie výkonu služieb
   montáž a opravy elektrických zariadení
   inštalácia počítačových sietí
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branislav Hodál Ôsma 10 Bratislava
   Ing. Ľubomír Krč Dudvážska 15 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Branislav Hodál Ôsma 10 Bratislava
   Ing. Ľubomír Krč Dudvážska 15 Bratislava 821 07
   07.02.1995Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy elektrických zariadení
   inštalácia počítačových sietí
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku
   Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Hodál Ôsma 10 Bratislava
   Ing. Ľubomír Krč Dudvážska 15 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Hodál Ôsma 10 Bratislava
   Ing. Ľubomír Krč Dudvážska 15 Bratislava 821 07
   06.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branislav Hodál Ôsma 10 Bratislava
   Ján Korec Bratislavská 2860/125 Piešťany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Hodál
   Ján Korec
   29.09.1992Nové obchodné meno:
   TELESYS SLOVAKIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ôsma 10 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov na ktoré sa nevyžaduje zvláštne povolenie
   poradenská činnosť vo výpočtovej technike
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Hodál Ôsma 10 Bratislava
   Ján Korec Bratislavská 2860/125 Piešťany
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Branislav Hodál
   Ján Korec