Vytvoriť faktúru

TELETECHNIK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TELETECHNIK
IČO 31333095
DIČ 2020313548
IČ DPH SK2020313548
Dátum vzniku 29 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TELETECHNIK
Košická 52
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 191 305 €
Zisk 2 604 €
Aktíva 50 607 €
Vlastný kapitál 11 636 €
Kontaktné informácie
Email info@teletechnik.sk
Phone(s) 0255649054, 0255649055, 0255649056, 0903422202, 0250230202
Mobile phone(s) 0903422202
Fax(es) 0250230201
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,804
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,804
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,804
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 26,660
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 20,865
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,694
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 29,464
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 17,559
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,143
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 7,173
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,604
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 11,905
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 8,585
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,190
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 579
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,367
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,449
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,320
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 191,305
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 8,064
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 183,241
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 186,521
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 65,076
C. Služby (účtová skupina 51) 113,270
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,568
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 482
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,117
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,784
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,959
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,222
M. Nákladové úroky (562) 518
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 704
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,220
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,564
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,604
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016