Vytvoriť faktúru

MEDIA TRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDIA TRADE
IČO 31333150
DIČ 2020364995
IČ DPH SK2020364995
Dátum vzniku 29 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDIA TRADE
Krížna 28
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 953 872 €
Zisk 14 581 €
Aktíva 1 225 699 €
Vlastný kapitál 707 574 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421255422129
Fax(es) 0250227111
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,165,191
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 781,556
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 471,245
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 67,317
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 391,988
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,940
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 310,311
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 32,180
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 278,131
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 379,338
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 94,994
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 94,994
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 255,504
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 233,340
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 233,340
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22,086
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 78
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 28,840
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,068
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 26,772
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,297
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,369
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,928
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,165,191
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 720,433
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 160,607
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 160,607
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 537,545
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 537,545
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,581
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 444,758
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 109,068
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 102,527
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,541
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 327,524
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 305,741
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 305,741
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,163
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,135
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,417
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 68
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,166
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,166
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,947,677
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,953,872
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,652,281
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 295,396
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,195
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,924,364
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,449,180
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 65,051
D. Služby (účtová skupina 51) 169,648
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 179,963
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 134,232
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 41,566
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,165
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,147
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 83,779
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 83,779
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -42,377
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,973
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,508
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 263,798
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,689
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,689
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,684
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 27,824
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 13,243
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 10,362
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,581
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31333150 DIČ: 2020364995 IČ DPH: SK2020364995
 • Sídlo: MEDIA TRADE, Krížna 28, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Septembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 29.09.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Ivan Kmotrík 7 000 € (100%) Bratislava 811 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.01.2010Noví spoločníci:
   PhDr. Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   22.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   16.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava Vznik funkcie: 29.09.1992
   15.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   07.12.1998Nové predmety činnosti:
   leasing hnuteľných vecí
   28.10.1998Noví spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   27.10.1998Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami a zdravotníckym materiálom
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   15.04.1998Nový štatutárny orgán:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   14.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   20.04.1994Nové sidlo:
   Krížna 28 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení-lekáreň
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami a zdravotníckym materiálom
   19.04.1994Zrušené sidlo:
   Tolstého 5 Bratislava 811 06
   29.09.1992Nové obchodné meno:
   MEDIA TRADE spol. s r.o
   Nové sidlo:
   Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie v obchode
   obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov
   vydavateľská činnosť
   realitná kancelária
   marketing a management v uvedených oblastiach
   organizovanie výstav tovaru, veľtrhov a príležitostných spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava