Vytvoriť faktúru

MAXIS MEDICAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAXIS MEDICAL
IČO 31333354
DIČ 2020318949
IČ DPH SK2020318949
Dátum vzniku 30 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAXIS MEDICAL
Šalviova 54
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 73 297 €
Zisk 3 915 €
Aktíva 299 082 €
Vlastný kapitál 11 678 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252630524, 0903408093, 04487279744872797
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 934,869
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 203,953
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 104,031
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 934,869
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,764
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 4,546
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,915
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 919,105
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 919,105
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 311,462
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 607,446
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 197
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 73,297
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 73,297
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 64,517
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 38,469
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,924
C. Služby (účtová skupina 51) 11,724
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 197
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,313
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 890
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,780
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,180
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 258
X. Výnosové úroky (662) 258
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,019
M. Nákladové úroky (562) 2,049
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,970
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,761
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,019
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,104
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,915
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31333354 DIČ: 2020318949 IČ DPH: SK2020318949
 • Sídlo: MAXIS MEDICAL, Šalviova 54, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Septembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PhDr. Ivica Križanová Hodalova 8 Bratislava 25.02.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Ivica Križanová 1 992 € (15%) Hodalova 8 Bratislava
  MUDr. Roman Križan 11 288 € (85%) Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.09.2003Noví spoločníci:
   MUDr. Roman Križan Nad lúčkami 35 Bratislava 841 04
   PhDr. Ivica Križanová Nad Lúčkami 35 Bratislava 841 04
   07.09.2003Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Roman Križan Šalviova 54 Bratislava
   22.06.2000Nové obchodné meno:
   MAXIS MEDICAL s.r.o.
   21.06.2000Zrušené obchodné meno:
   N.K. DELTA, spol. s r.o.
   25.02.2000Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Ivica Križanová Hodalova 8 Bratislava
   24.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Roman Križan Šalviova 54 Bratislava
   29.04.1999Noví spoločníci:
   MUDr. Roman Križan Šalviova 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Roman Križan Šalviova 54 Bratislava
   28.04.1999Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Roman Križan Šalviova 54 Bratislava
   Ing. Luboš Nemrhal Wolkrova 41 Bratislava
   Emiel Vostrers 3700 Mal - Tongeren Blauwe Geitweg Belgicko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Roman Križan Šalviova 54 Bratislava
   Ing. Luboš Nemrhal Wolkrova 41 Bratislava
   30.09.1992Nové obchodné meno:
   N.K. DELTA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šalviova 54 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti.
   Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb.
   Prenájom motorových vozidiel.
   Propagačná činnosť.
   Leasing motorových vozidiel.
   Noví spoločníci:
   MUDr. Roman Križan Šalviova 54 Bratislava
   Ing. Luboš Nemrhal Wolkrova 41 Bratislava
   Emiel Vostrers 3700 Mal - Tongeren Blauwe Geitweg Belgicko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Roman Križan Šalviova 54 Bratislava
   Ing. Luboš Nemrhal Wolkrova 41 Bratislava