Vytvoriť faktúru

STEVAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STEVAN
IČO 31333460
DIČ 2020470166
IČ DPH SK2020470166
Dátum vzniku 02 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STEVAN
Jasovská 49
85107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 461 €
Zisk -9 802 €
Aktíva 23 016 €
Vlastný kapitál -21 784 €
Kontaktné informácie
Email ivan@stevan.sk
Webová stránka http://www.odveziemevas.eu
Mobile phone(s) +421903234708
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 70,937
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 58,426
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 58,426
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 58,426
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,015
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,939
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,939
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,076
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,707
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 369
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 496
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 496
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 70,937
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -31,586
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 37,841
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 37,841
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 176
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 176
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -59,801
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 25,128
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -84,929
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,802
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 102,523
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 74,688
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 73,700
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 988
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 27,835
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 26,720
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,115
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 21,461
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 21,461
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 15,645
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,816
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,428
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 856
D. Služby (účtová skupina 51) 12,496
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,313
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 979
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 329
4. Sociálne náklady (527, 528) 5
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,157
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,157
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,451
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,967
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,293
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,875
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 898
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 898
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 977
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,875
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -8,842
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,802
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31333460 DIČ: 2020470166 IČ DPH: SK2020470166
 • Sídlo: STEVAN, Jasovská 49, 85107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Októbra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ivan Vaňo Jasovská 49 Bratislava 851 07 16.10.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ivan Vaňo 37 842 € (100%) Jasovská 49 Bratislava 851 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.05.2015Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie taxislužby
   12.11.2014Nové sidlo:
   Jasovská 49 Bratislava 851 07
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Ivan Vaňo Jasovská 49 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Vaňo Jasovská 49 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 16.10.2014
   11.11.2014Zrušené sidlo:
   Kremnická 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   servis zariadení spotrebnej elektroniky a elektrotechniky
   prevádzkovanie výherných mincových prístrojov
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Vaňo Vajnorská 82 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Vaňo Vajnorská 82 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 02.10.1992
   13.06.2013Nové sidlo:
   Kremnická 18 Bratislava 851 01
   12.06.2013Zrušené sidlo:
   Rusovská cesta 22 Bratislava 851 01
   10.12.2009Noví spoločníci:
   Roman Vaňo Vajnorská 82 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Vaňo Vajnorská 82 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 02.10.1992
   09.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Roman Vaňo Žehliarska 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Vaňo Žehliarska 14 Bratislava
   28.03.2001Nové sidlo:
   Rusovská cesta 22 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   27.03.2001Zrušené sidlo:
   Vranovská 4 Bratislava 851 02
   17.09.1997Noví spoločníci:
   Roman Vaňo Žehliarska 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Roman Vaňo Žehliarska 14 Bratislava
   16.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Šteffel Ladislava Sáru 6 Bratislava
   Ľubomír Švirloh Furdekova 3 Bratislava 851 04
   Ing. Marián Vaňo Športova 20 Prievidza 971 01
   Roman Vaňo Žehliarska 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Šteffel Ladislava Sáru 6 Bratislava
   Roman Vaňo Žehliarska 14 Bratislava
   10.05.1996Noví spoločníci:
   Ľubomír Švirloh Furdekova 3 Bratislava 851 04
   Ing. Marián Vaňo Športova 20 Prievidza 971 01
   12.09.1995Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných mincových prístrojov
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šteffel Ladislava Sáru 6 Bratislava
   Roman Vaňo Žehliarska 14 Bratislava
   11.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Šteffel Ladislava Sáru 6 Bratislava
   Roman Vaňo Žehliarska 14 Bratislava
   08.12.1994Nové sidlo:
   Vranovská 4 Bratislava 851 02
   07.12.1994Zrušené sidlo:
   Krasovského 1 Bratislava 851 01
   02.10.1992Nové obchodné meno:
   STEVAN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Krasovského 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   servis zariadení spotrebnej elektroniky a elektrotechniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šteffel Ladislava Sáru 6 Bratislava
   Roman Vaňo Žehliarska 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Šteffel Ladislava Sáru 6 Bratislava
   Roman Vaňo Žehliarska 14 Bratislava