Vytvoriť faktúru

Lazaretská 15 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Lazaretská 15
Stav Zrušená
IČO 31333486
Dátum vzniku 02 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Lazaretská 15
Lazaretská 15
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 209 708 €
Zisk 77 511 €
Aktíva 968 005 €
Vlastný kapitál 901 623 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0259420000
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 996,191
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 845,652
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 845,652
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 349,963
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 495,689
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 149,590
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,105
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,034
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,034
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 71
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 148,485
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 148,485
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 949
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 949
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 996,191
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 934,211
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 497,909
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 497,909
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 49,791
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 49,791
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 309,000
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 309,000
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 77,511
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,980
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 39,321
12. Odložený daňový záväzok (481A) 39,321
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,869
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,547
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,547
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 322
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 20,790
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 20,790
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 209,708
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 209,708
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 209,708
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 110,186
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 121
D. Služby (účtová skupina 51) 53,760
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,658
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 46,644
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 46,644
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,003
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 99,522
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 155,827
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 15
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 15
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 164
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 164
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -149
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 99,373
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 21,862
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 27,896
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -6,034
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 77,511
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
 • IČO:31333486
 • Sídlo: Lazaretská 15, Lazaretská 15, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Októbra 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.10.2016Zrušené obchodné meno:
   Lazaretská 15, s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Lazaretská 15 Bratislava 811 08
   19.08.2016Nové obchodné meno:
   Lazaretská 15, s. r. o.
   06.03.1997Nové sidlo:
   Lazaretská 15 Bratislava 811 08
   02.10.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným