Vytvoriť faktúru

Egas - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Egas
IČO 31333494
DIČ 2020299017
IČ DPH SK2020299017
Dátum vzniku 02 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Egas
Žižkova 1
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 309 226 €
Zisk 115 250 €
Aktíva 432 556 €
Vlastný kapitál -375 588 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254412921
Mobile phone(s) +421903708363
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 341,582
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 31,912
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 31,912
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 31,912
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 308,395
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 238,695
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 235,935
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 235,935
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,760
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 69,700
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 43,069
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 26,631
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,275
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,275
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 341,582
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -260,338
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 33
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,114
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,114
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -383,374
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 143,772
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -527,146
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 115,250
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 601,920
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 27,055
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 12,765
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,130
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 9,160
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 510,947
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 348,494
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 348,494
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 132,754
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,754
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,840
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,534
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 571
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 63,918
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 63,307
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 611
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,309,226
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,104,017
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 205,209
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,179,793
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 449,911
D. Služby (účtová skupina 51) 559,064
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 100,190
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 74,721
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 26,297
4. Sociálne náklady (527, 528) -828
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,751
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21,779
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21,779
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -10,018
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 56,116
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 129,433
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 95,042
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,954
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,564
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,564
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,390
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,948
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 120,485
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,235
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,235
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 115,250
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31333494 DIČ: 2020299017 IČ DPH: SK2020299017
 • Sídlo: Egas, Žižkova 1, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Októbra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava 851 05 02.10.1992
  Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava 841 01 02.10.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Ďumbala 2 324 € (35%) Starhradská 16 Bratislava 851 05
  Ing. Ján Sýkora 2 324 € (35%) kpt. Rašu 39 Bratislava 841 01
  Tibor Neusch 1 992 € (30%) Galanta 924 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 02.10.1992
   Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 02.10.1992
   25.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava
   Tibor Neusch Parková 760 Galanta
   Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava 851 05
   Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava 841 01
   Tibor Neusch Parková 760 Galanta 924 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava
   Tibor Neusch Parková 760 Galanta
   Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava
   Tibor Neusch Parková 760 Galanta
   Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava
   Tibor Neusch Parková 760 Galanta
   Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava
   21.07.1994Noví spoločníci:
   Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava
   Tibor Neusch Parková 760 Galanta
   Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Tibor Neusch Parková 760 Galanta
   20.07.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava
   Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava
   02.10.1992Nové obchodné meno:
   Egas spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Žižkova 1 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb.
   Marketing, management v oblasti investičnej výstavby.
   Inžinierska činnosť, reklamná a propagačná činnosť.
   Kúpa a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava
   Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Ďumbala Starhradská 16 Bratislava
   Ing. Ján Sýkora kpt. Rašu 39 Bratislava