Vytvoriť faktúru

FIDAT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FIDAT
IČO 31333559
DIČ 2020299677
IČ DPH SK2020299677
Dátum vzniku 06 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FIDAT
Fraňa Kráľa 24
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 221 554 €
Zisk 2 297 €
Aktíva 259 199 €
Vlastný kapitál 136 073 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421245258463
Fax(es) 0245258463
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 136,874
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 111,891
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 35,026
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 84,864
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 37,164
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,520
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,460
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 221,738
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 138,370
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 18,589
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 18,589
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,859
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 115,625
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,297
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 83,368
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 13,868
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 65,054
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 31,098
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,632
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,420
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 28,904
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,446
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 221,554
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 201,047
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,507
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 216,362
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 54,504
C. Služby (účtová skupina 51) 87,659
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 37,345
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,505
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 33,207
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -1,266
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,408
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,192
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 58,884
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 117
X. Výnosové úroky (662) 114
XI. Kurzové zisky (663) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,052
M. Nákladové úroky (562) 1,507
N. Kurzové straty (563) 252
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 293
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,935
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,257
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,297
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31333559 DIČ: 2020299677 IČ DPH: SK2020299677
 • Sídlo: FIDAT, Fraňa Kráľa 24, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Októbra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Vít Fila Fraňa Kráľa 24 Bratislava 06.10.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Vít Fila 18 589 € (100%) Fraňa Kráľa 24 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.07.2002Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov a prístrojov
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Vít Fila Fraňa Kráľa 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vít Fila Fraňa Kráľa 24 Bratislava Vznik funkcie: 06.10.1992
   14.07.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Draškovič Pod rovnicami 3 Bratislava
   Vít Fila Fraňa Kráľa 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Draškovič Pod rovnicami 3 Bratislava Skončenie funkcie: 02.01.2002
   Vít Fila Fraňa Kráľa 24 Bratislava
   16.05.2001Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Draškovič Pod rovnicami 3 Bratislava
   Vít Fila Fraňa Kráľa 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Draškovič Pod rovnicami 3 Bratislava Skončenie funkcie: 02.01.2002
   Vít Fila Fraňa Kráľa 24 Bratislava
   15.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Draškovič Jégeho 7 Bratislava
   Vít Fila Fraňa Kráľa 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Draškovič Jégeho 7 Bratislava
   Vít Fila Fraňa Kráľa 24 Bratislava
   31.08.1995Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v oblasti periodických a neperiodických tlačovín
   vydávanie, predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovoobrazových záznamov
   06.10.1992Nové obchodné meno:
   FIDAT, s.r.o.,
   Nové sidlo:
   Fraňa Kráľa 24 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   reklamná a propagačná činnosť
   polygrafická výroba /kníhtlač, sieťotlač, ofsetová tlač/
   sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov, predaj a požičiavanie zvukových a zvukovoobrazových záznamov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Draškovič Jégeho 7 Bratislava
   Vít Fila Fraňa Kráľa 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Draškovič Jégeho 7 Bratislava
   Vít Fila Fraňa Kráľa 24 Bratislava