Vytvoriť faktúru

SANY GO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SANY GO
IČO 31333567
DIČ 2020295090
IČ DPH SK2020295090
Dátum vzniku 07 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SANY GO
Špitálska 16
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 133 648 €
Zisk 24 998 €
Aktíva 92 344 €
Vlastný kapitál 48 065 €
Kontaktné informácie
Email sany.go@slovanet.sk
Webová stránka http://www.svetbaterii.sk
Phone(s) +421252921785
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 11,418
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 11,418
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 85,474
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 9
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 270
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 43,975
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 96,892
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 53,154
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,054
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 19,463
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 24,998
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 43,738
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 8,253
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,425
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,263
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 565
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 35,485
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 133,648
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 131,511
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,137
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 98,983
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 55,979
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,962
C. Služby (účtová skupina 51) 29,141
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 759
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,923
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 219
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 34,665
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 40,429
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,351
M. Nákladové úroky (562) 80
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,271
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,349
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 32,316
P. Daň z príjmov (591, 595) 7,318
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 24,998
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31333567 DIČ: 2020295090 IČ DPH: SK2020295090
 • Sídlo: SANY GO, Špitálska 16, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Októbra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Stanislav Saniga Lackova 3 Bratislava 11.11.1998
  Ing. Tomáš Saniga Lackova 3 Bratislava 841 04 14.07.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Stanislav Saniga 3 320 € (50%) Lackova 3 Bratislava
  Ing. Tomáš Saniga 3 320 € (50%) Lackova 3 Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.08.2009Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Saniga Lackova 3 Bratislava 841 04
   Ing. Tomáš Saniga Lackova 3 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Saniga Lackova 3 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 14.07.2009
   14.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Saniga Lackova 3 Bratislava
   11.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Saniga Lackova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Saniga Lackova 3 Bratislava
   10.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Saniga Lackova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Saniga Lackova 3 Bratislava
   06.10.1992Nové obchodné meno:
   SANY GO, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Špitálska 16 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, /s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní/
   zmenárenská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Saniga Lackova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Stanislav Saniga Lackova 3 Bratislava