Vytvoriť faktúru

TCS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TCS
IČO 31333648
DIČ 2020290745
IČ DPH SK2020290745
Dátum vzniku 07 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TCS
Révova 23
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 385 606 €
Zisk 79 761 €
Aktíva 1 081 319 €
Vlastný kapitál 736 726 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421249112311
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 790,854
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,114
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,114
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,114
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 784,669
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 527,644
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 448,680
3. Výrobky (123) - /194/ 78,964
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 408
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 408
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 227,272
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 219,707
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 219,707
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,858
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,707
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 29,345
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,771
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 24,574
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,071
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,071
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 790,854
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 518,115
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 431,051
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 431,051
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 79,761
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 272,739
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,290
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,290
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 260,336
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 239,497
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 239,497
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,354
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,049
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,426
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,113
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,013
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,385,606
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,385,606
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,840,722
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 525,486
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 268
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 19,130
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,281,026
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,429,648
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 445,975
D. Služby (účtová skupina 51) 182,107
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 215,676
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 156,823
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 53,442
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,411
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,125
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,445
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,445
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,050
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 104,580
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 327,876
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 31
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 31
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,010
O. Kurzové straty (563) 21
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 989
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -979
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 103,601
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 23,840
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 22,709
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 1,131
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 79,761
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31333648 DIČ: 2020290745 IČ DPH: SK2020290745
 • Sídlo: TCS, Révova 23, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Októbra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Pivarči Révová 13 Bratislava 05.02.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Pivarči 3 319 € (50%) Révová 13 Bratislava
  TRAFIMET S.P.A. 3 319 € (50%) Castegnero /VI/ 360 20 Talianska rebublika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.01.2005Noví spoločníci:
   TRAFIMET S.P.A. Via del Lavoro 8 Castegnero /VI/ 360 20 Talianska rebublika
   10.01.2005Zrušeny spoločníci:
   UNION WELD B.V. Herengracht 450-454 Amsterdam 1017CA Holandsko
   08.07.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Pivarči Révová 13 Bratislava Vznik funkcie: 05.02.1996
   07.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Pivarči Révová 13 Bratislava
   10.10.2001Noví spoločníci:
   UNION WELD B.V. Herengracht 450-454 Amsterdam 1017CA Holandsko
   09.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Techno Weld AG Waldheimstrasse 3 Zug Švajčiarsko
   21.11.1996Noví spoločníci:
   Ing. Peter Pivarči Révova 23 Bratislava
   20.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloslav Bouška Gröslingova 37 Bratislava
   Ing. Peter Pivarči Révova 23 Bratislava
   29.05.1996Noví spoločníci:
   Techno Weld AG Waldheimstrasse 3 Zug Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Pivarči Révová 13 Bratislava
   28.05.1996Zrušeny spoločníci:
   firma Trafimet - Elektrotechn GesmbH Marokkanergasse 9/8 Wien 1030 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Bouška
   07.10.1992Nové obchodné meno:
   TCS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Révova 23 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   výroba strojov a prístrojov pre určité hospodárske odvetvia a to komponentov zváracích a rezacích strojov
   Noví spoločníci:
   firma Trafimet - Elektrotechn GesmbH Marokkanergasse 9/8 Wien 1030 Rakúska republika
   Ing. Miloslav Bouška Gröslingova 37 Bratislava
   Ing. Peter Pivarči Révova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miloslav Bouška