Vytvoriť faktúru

TURSERVIS KST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TURSERVIS KST
IČO 31333656
DIČ 2020332820
Dátum vzniku 07 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TURSERVIS KST
Záborského 33
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 692 €
Zisk -2 656 €
Aktíva 108 140 €
Vlastný kapitál 21 702 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.kst.sk
Phone(s) +421244454088
Mobile phone(s) +421917828613
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 98,310
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 98,310
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 46,924
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 78
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 78
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 98,388
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,045
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 14,398
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,656
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 79,343
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 78,746
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 597
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 117
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 7,692
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,692
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 9,112
C. Služby (účtová skupina 51) 34
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 82
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,448
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,548
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,420
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -34
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 71
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 71
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -71
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,491
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,165
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,656
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4225761.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31333656 DIČ: 2020332820
 • Sídlo: TURSERVIS KST, Záborského 33, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Októbra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Dragúň Bazovského 2360 Topoľčany 955 03 11.03.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Klub slovenských turistov 6 639 € (100%) Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dragúň Bazovského 2360 Topoľčany 955 03 Vznik funkcie: 11.03.2015
   30.04.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Perhala Sputniková 5 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 01.11.2010
   22.12.2010Nový štatutárny orgán:
   Peter Perhala Sputniková 5 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 01.11.2010
   21.12.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Škumát Juraja Slottu 6475/40 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 18.01.2006 Skončenie funkcie: 31.07.2009
   RNDr. Peter Vyskočil Štúrova 145/5 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 01.08.2009
   31.03.2010Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Škumát Juraja Slottu 6475/40 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 18.01.2006 Skončenie funkcie: 31.07.2009
   RNDr. Peter Vyskočil Štúrova 145/5 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 01.08.2009
   30.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Škumát Juraja Slottu 6475/40 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 18.01.2006
   15.09.2008Noví spoločníci:
   Klub slovenských turistov Záborského 33 Bratislava 831 03
   14.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Klub slovenských turistov Junácka 6 Bratislava
   07.09.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Povoda Čulenova 5050/12 Martin 036 01 Vznik funkcie: 18.01.2006
   12.04.2006Nové sidlo:
   Záborského 33 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Povoda Čulenova 5050/12 Martin 036 01 Vznik funkcie: 18.01.2006
   Ľubomír Škumát Juraja Slottu 6475/40 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 18.01.2006
   11.04.2006Zrušené sidlo:
   Lazovná 17 Banská Bystrica 974 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Kaliský Tulská 93 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 08.01.2003
   Ing. Eva Škutová Bystrický rad 1879/51 Zvolen Vznik funkcie: 08.01.2003
   10.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Dušan Kaliský Tulská 93 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 08.01.2003
   Ing. Eva Škutová Bystrický rad 1879/51 Zvolen Vznik funkcie: 08.01.2003
   09.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Kaliský Tulská 93 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Eva Škutová Bystrický rad 1879/51 Zvolen
   17.01.2001Nové sidlo:
   Lazovná 17 Banská Bystrica 974 01
   16.01.2001Zrušené sidlo:
   Záborského 33 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Ladislav Khandl Pekná cesta 5 Bratislava
   Jaroslav Kuril Teplická 5 Bratislava
   31.05.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Škutová Bystrický rad 1879/51 Zvolen
   30.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Dalimír Kubala Grösslingova 9 Bratislava
   12.01.1999Noví spoločníci:
   Klub slovenských turistov Junácka 6 Bratislava
   11.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Klub slovenských turistov Junácka 6 Bratislava
   27.04.1998Nový štatutárny orgán:
   Dušan Kaliský Tulská 93 Banská Bystrica 974 01
   26.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vratislav Schaal sídl. M. Nešpora 30 Holíč
   13.03.1997Nové obchodné meno:
   TURSERVIS KST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záborského 33 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   Prechodné ubytovanie
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výkonu služieb
   Reklamné činnosti
   Organizovanie športových a turistických podujatí
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Kuril Teplická 5 Bratislava
   12.03.1997Zrušené obchodné meno:
   TURSERVIS s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vajnorská 100/a Bratislava 831 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   Zmenárenská činnosť
   Prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Cvopa Čachtická 7 Bratislava
   06.04.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vratislav Schaal sídl. M. Nešpora 30 Holíč
   24.11.1992Nové predmety činnosti:
   Zmenárenská činnosť
   Prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   07.10.1992Nové obchodné meno:
   TURSERVIS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 100/a Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Prenájom turistických objektov, spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Sprostredkovanie výkonu služieb v oblasti sprievodcovskej činnosti
   Nakladateľská a vydavateľská činnosť v oblasti cestovného ruchu
   Nákup a predaj tovarov /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Ekologické práce /značkovanie turistických chodníkov, kosenie, čistenie chodníkov a pod./
   Organizovanie telovýchovných kurzov v oblasti turistiky
   Noví spoločníci:
   Klub slovenských turistov Junácka 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Cvopa Čachtická 7 Bratislava
   PhDr. Ladislav Khandl Pekná cesta 5 Bratislava
   JUDr. Dalimír Kubala Grösslingova 9 Bratislava