Vytvoriť faktúru

"SLOVAN - hokejová škola" - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno "SLOVAN - hokejová škola"
IČO 31333745
DIČ 2020333238
IČ DPH SK2020333238
Dátum vzniku 07 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo "SLOVAN - hokejová škola"
Cígeľská 8
83106
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -3 944 €
Aktíva 7 834 €
Vlastný kapitál -78 444 €
Kontaktné informácie
Email molnaralexander@post.sk
Phone(s) 0244888290
Mobile phone(s) +421911317720, +421911356885
Fax(es) 0244884111
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,576
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 7,221
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 204
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 7,576
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -82,388
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,727
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,727
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 23
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -85,194
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,944
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 89,964
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 89,964
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,774
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 78,190
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 3,944
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,211
C. Služby (účtová skupina 51) 1,299
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 434
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,944
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,510
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,944
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,944
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015