Vytvoriť faktúru

EKOTRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKOTRADE
IČO 31333761
DIČ 2020299039
IČ DPH SK2020299039
Dátum vzniku 06 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOTRADE
Hurbanovo námestie 9
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 241 €
Zisk 2 066 €
Aktíva 22 546 €
Vlastný kapitál 33 849 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255569758
Mobile phone(s) +421903765705
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 22,613
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,613
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 22,045
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,966
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,966
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 16,079
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 568
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 504
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 64
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,613
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 35,914
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 450
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 450
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 26,759
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 26,759
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,066
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -13,301
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 11
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,428
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,351
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,351
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 77
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -18,740
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,241
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,241
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,241
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,118
D. Služby (účtová skupina 51) 2,918
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 200
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,123
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,323
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 93
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 93
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -93
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,030
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 964
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 964
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,066
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015