Vytvoriť faktúru

ARTEFAKT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARTEFAKT
IČO 31333842
DIČ 2020297026
IČ DPH SK2020297026
Dátum vzniku 09 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARTEFAKT
Slepá 3
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 98 090 €
Zisk -833 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 353,439
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 258,675
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 258,675
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 256,262
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 471
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,942
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 94,764
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 41,277
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 41,277
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,277
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 53,487
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 662
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 52,825
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 353,439
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 205,935
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,320
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -3,319
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 22,578
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 22,578
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 242
2. Ostatné fondy (427, 42X) 242
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 180,628
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 404,362
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -223,734
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -833
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 147,504
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 92,001
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 79,552
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 79,552
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,449
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 17,903
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 37,600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 97,788
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 98,090
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 97,788
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 302
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 94,919
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,386
D. Služby (účtová skupina 51) 62,276
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 244
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 31,003
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 31,003
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,171
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 34,126
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,045
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,936
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,936
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,109
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,044
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 127
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -833
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31333842 DIČ: 2020297026 IČ DPH: SK2020297026
 • Sídlo: ARTEFAKT, Slepá 3, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Októbra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Zita Furková Slepá 3 Bratislava 19.03.1998
  Nina Cohen Slepá 3 Bratislava 811 01 26.03.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Zita Furková 6 639 € (100%) Slepá 3 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.04.2012Nový štatutárny orgán:
   Nina Cohen Slepá 3 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 26.03.2012
   17.06.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   19.03.1998Nové sidlo:
   Slepá 3 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   ozvučenie audiovizuálnych záznamov
   výroba a predaj nenahratých a požičiavanie nahratých nosičov zvukových a obrazových záznamov
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie v oblasti kultúry
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Zita Furková Slepá 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zita Furková Slepá 3 Bratislava
   18.03.1998Zrušené sidlo:
   Mýtna 15 Bratislava 811 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, predaj nenahr. a požičiavanie nahr. nosičov zvukových alebo obrazovozvukových
   sprostredkovanie činnosti v oblasti kultúry
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti kultúry
   reklamné a propagačné činnosti
   ozvučovanie prenosných médií
   Zrušeny spoločníci:
   Zita Furková Slepá 3 Bratislava
   Ján Šuda Ipelská 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Zita Furková Slepá 3 Bratislava
   Ján Šuda Ipelská 1 Bratislava
   02.12.1993Noví spoločníci:
   Zita Furková Slepá 3 Bratislava
   Ján Šuda Ipelská 1 Bratislava
   01.12.1993Zrušeny spoločníci:
   Zita Furková Slepá 3 Bratislava
   Katarína Svetková Fialkové údolie 17 Bratislava
   Daniela Štefková Špitálska 57 Bratislava
   Ján Šuda Ipelská 1 Bratislava
   29.06.1993Nové obchodné meno:
   ARTEFAKT, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Zita Furková Slepá 3 Bratislava
   Katarína Svetková Fialkové údolie 17 Bratislava
   Daniela Štefková Špitálska 57 Bratislava
   Ján Šuda Ipelská 1 Bratislava
   28.06.1993Zrušené obchodné meno:
   AKCENT STUDIO, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Zita Furková Slepá 3 Bratislava
   Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava
   Katarína Svetková Fialkové údolie 17 Bratislava
   Daniela Štefková Špitálska 57 Bratislava
   Ján Šuda Ipelská 1 Bratislava
   09.10.1992Nové obchodné meno:
   AKCENT STUDIO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mýtna 15 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, predaj nenahr. a požičiavanie nahr. nosičov zvukových alebo obrazovozvukových
   sprostredkovanie činnosti v oblasti kultúry
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti kultúry
   reklamné a propagačné činnosti
   ozvučovanie prenosných médií
   Noví spoločníci:
   Zita Furková Slepá 3 Bratislava
   Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava
   Katarína Svetková Fialkové údolie 17 Bratislava
   Daniela Štefková Špitálska 57 Bratislava
   Ján Šuda Ipelská 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zita Furková Slepá 3 Bratislava
   Ján Šuda Ipelská 1 Bratislava