Vytvoriť faktúru

UPSTREAM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UPSTREAM
IČO 31333877
DIČ 2020317233
IČ DPH SK2020317233
Dátum vzniku 09 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UPSTREAM
Kutuzovova 5/A
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 117 779 €
Zisk 659 €
Kontaktné informácie
Email recepcia@upstream.sk
Phone(s) 0240200810
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,147
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,147
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,882
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 129,445
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 96,850
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 21,256
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,243
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,511
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 131,592
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 108,306
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 5,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,233
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 98,414
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 659
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,286
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 13,610
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 496
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -939
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,435
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 780
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,400
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 117,779
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 396
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 110,819
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,556
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,008
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 114,635
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 286
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,076
C. Služby (účtová skupina 51) 102,817
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 68
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 548
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 6,058
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 782
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,144
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,036
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 15
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 15
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,384
M. Nákladové úroky (562) 477
N. Kurzové straty (563) 4
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 903
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,369
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,775
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,116
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 659
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2015
 • IČO:31333877 DIČ: 2020317233 IČ DPH: SK2020317233
 • Sídlo: UPSTREAM, Kutuzovova 5/A, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Októbra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Juraj Šembera Bridlicová 2/a Bratislava 841 07 02.08.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Juraj Šembera 5 000 € (100%) Bratislava 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.03.2012Nové obchodné meno:
   UPSTREAM, s. r. o.
   15.03.2012Zrušené obchodné meno:
   DRAFTFCB, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   True North Holdings /Netherlands/ BV De Boelelaan 7, Officia I 1083 HJ Amsterdam Holandsko
   04.06.2009Nové obchodné meno:
   DRAFTFCB, s.r.o.
   03.06.2009Zrušené obchodné meno:
   Šembera Vanák/FCB, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Vanák A.Hlinku 55/57 Piešťany 921 01
   02.08.2008Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Šembera Bridlicová 2/a Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Šembera Bridlicová 2/a Bratislava 841 07
   01.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava
   29.12.2005Nové obchodné meno:
   Šembera Vanák/FCB, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ivan Vanák A.Hlinku 55/57 Piešťany 921 01
   28.12.2005Zrušené obchodné meno:
   Foote, Cone & Belding s.r.o.
   22.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičova 9 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičová 9 Bratislava 851 01
   07.05.2001Noví spoločníci:
   True North Holdings /Netherlands/ BV De Boelelaan 7, Officia I 1083 HJ Amsterdam Holandsko
   Ing. Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava 821 03
   06.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Šembera Ondrejova 7 Bratislava 821 03
   07.04.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičova 9 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Šembera Ondrejova 7 Bratislava 821 03
   06.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Fajnor Silvánska 9 Bratislava 841 04
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičová 9 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Šembera Ondrejova 7 Bratislava
   25.06.1997Nové obchodné meno:
   Foote, Cone & Belding s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ján Fajnor Silvánska 9 Bratislava 841 04
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičová 9 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Šembera Ondrejova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   24.06.1997Zrušené obchodné meno:
   BABA s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Fajnor Silvánska 9 Bratislava 841 04
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičová 9 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Šembera Ondrejova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   15.04.1996Nové predmety činnosti:
   marketing - prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ján Fajnor Silvánska 9 Bratislava 841 04
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičová 9 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Šembera Ondrejova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičová 9 Bratislava 851 01
   14.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Marian Gunda V Záhradách 1 Bratislava
   Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marian Gunda V Záhradách 1 Bratislava
   02.01.1996Nové sidlo:
   Hviezdna 38 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava
   01.01.1996Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   09.10.1992Nové obchodné meno:
   BABA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   reklamná, vydavateľská a sprostredkovateľská činnosť
   zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Marian Gunda V Záhradách 1 Bratislava
   Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marian Gunda V Záhradách 1 Bratislava