Vytvoriť faktúru

Iscop - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Iscop
IČO 31333907
Dátum vzniku 08 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Iscop
Betliarska 12
85107
Bratislava
Finančné informácie
Aktíva 3 793 €
Vlastný kapitál 3 793 €
Kontaktné informácie
Email bioscop@ba.telecom.sk
Phone(s) 0254431919, 0254435003, 0254435049, 0254435815
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,793
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 3,547
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 246
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 3,793
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,793
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,971
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 126,221
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,730
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -133,129
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
Income and expenses 2014
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
Files
4247778.tif
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015