Vytvoriť faktúru

ERBO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ERBO
IČO 31334083
DIČ 2020317167
IČ DPH SK2020317167
Dátum vzniku 12 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ERBO
Sedmokráskova 10
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 45 730 €
Zisk -7 500 €
Aktíva 15 942 €
Vlastný kapitál 1 510 €
Kontaktné informácie
Email cmpoloma@gmail.com
Phone(s) 0243330406
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 20,783
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,670
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,670
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,670
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,898
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,194
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,294
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 3,900
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,704
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,450
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,254
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 215
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 215
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,783
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,747
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,608
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,608
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,500
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,036
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,810
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,810
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 17,076
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,128
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,128
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,400
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 927
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 520
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,101
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 150
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 150
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 45,730
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 45,730
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 52,280
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -6,550
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,769
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 27,865
D. Služby (účtová skupina 51) 5,126
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 17,258
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,714
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,475
4. Sociálne náklady (527, 528) 69
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 513
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 630
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 630
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 377
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,039
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,739
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 501
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 501
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -501
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,540
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31334083 DIČ: 2020317167 IČ DPH: SK2020317167
 • Sídlo: ERBO, Sedmokráskova 10, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Októbra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Tibor Čoros Bencúrova 7 Bratislava 12.10.1992
  Vojtech Červenka Martinčekova 5 Bratislava 12.10.1992
  Milan Masár Sedmikráskova 10 Bratislava 12.10.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Vojtech Červenka 3 320 € (50%) Martinčekova 5 Bratislava
  Milan Masár 3 320 € (50%) Sedmikráskova 10 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.04.1998Noví spoločníci:
   Vojtech Červenka Martinčekova 5 Bratislava
   Milan Masár Sedmikráskova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   27.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Červenka Martinčekova 5 Bratislava
   Tibor Čoros Bencúrova 7 Bratislava
   Milan Masár Sedmikráskova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.10.1992Nové obchodné meno:
   ERBOSPOL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sedmokráskova 10 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení, elektrických inštalácií a bleskozvodov
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Vojtech Červenka Martinčekova 5 Bratislava
   Tibor Čoros Bencúrova 7 Bratislava
   Milan Masár Sedmikráskova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tibor Čoros Bencúrova 7 Bratislava
   Vojtech Červenka Martinčekova 5 Bratislava
   Milan Masár Sedmikráskova 10 Bratislava