Vytvoriť faktúru

ARCOM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARCOM
IČO 31334237
DIČ 2020345074
IČ DPH SK2020345074
Dátum vzniku 15 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARCOM
Páričkova 31
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 33 891 €
Zisk 3 €
Aktíva 30 188 €
Vlastný kapitál 21 553 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243413266
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 10,577
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 10,577
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,198
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 9,028
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 50
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,088
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 26,775
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 21,556
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 14,250
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,219
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 109
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,860
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 971
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 592
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,297
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 250
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 33,891
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 32,449
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,442
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 32,659
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,861
C. Služby (účtová skupina 51) 12,576
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,994
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 311
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,508
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,409
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,232
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,012
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 96
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 96
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -96
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,136
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,133
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31334237 DIČ: 2020345074 IČ DPH: SK2020345074
 • Sídlo: ARCOM, Páričkova 31, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Októbra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Daniela Kubovičová Súľovská 35 Bratislava 821 05 14.02.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Daniela Kubovičová 6 639 € (100%) Súľovská 35 Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.10.2000Nové sidlo:
   Páričkova 31 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   19.10.2000Zrušené sidlo:
   Havelkova 36 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Baláž Wolkrova 25 Bratislava 851 01
   14.02.2000Noví spoločníci:
   Ing. Daniela Kubovičová Súľovská 35 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniela Kubovičová Súľovská 35 Bratislava 821 05
   13.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Daniela Kubovičová Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08
   Ing. Otto Pernecký Ľ. Zúbka 23 Bratislava 841 01
   Ing. Oto Vokál Grösslingova 25 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oto Vokál Grösslingova 25 Bratislava 811 09
   26.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Daniela Kubovičová Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08
   Ing. Otto Pernecký Ľ. Zúbka 23 Bratislava 841 01
   Ing. Oto Vokál Grösslingova 25 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Baláž Wolkrova 25 Bratislava 851 01
   Ing. Oto Vokál Grösslingova 25 Bratislava 811 09
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kubovič Líščie Nivy 4 Bratislava
   Ing. Otto Pernecký Ľ. Zábeka 23 Bratislava
   Ing. Oto Vokál Grösslingova 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Kubovič Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08
   27.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kubovič Líščie Nivy 4 Bratislava
   Ing. Otto Pernecký Ľ. Zábeka 23 Bratislava
   Ing. Oto Vokál Grösslingova 25 Bratislava
   26.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kubovič Líščie Nivy 4 Bratislava
   Ing. Otto Pernecký Ľ. Zábeka 23 Bratislava
   Ing. Ján Vitkovský Líščie Nivy 4 Bratislava
   Ing. Oto Vokál Grösslingova 25 Bratislava
   07.11.1994Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kubovič Líščie Nivy 4 Bratislava
   Ing. Ján Vitkovský Líščie Nivy 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kubovič Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08
   06.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Daniela Kubovičová Líščie Nivy 4 Bratislava
   Ing. Ľudovít Schwaer Višňová 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Otto Pernecký Ľ. Zábeka 23 Bratislava
   15.10.1992Nové obchodné meno:
   ARCOM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Havelkova 36 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, inštalácia, servis elektronických zariadení
   analytická a konzultačná činnosť v oblasti ASR
   nákup a predaj elektroniky
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   dealerské služby, spojené s predmetom podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Daniela Kubovičová Líščie Nivy 4 Bratislava
   Ing. Otto Pernecký Ľ. Zábeka 23 Bratislava
   Ing. Ľudovít Schwaer Višňová 3 Bratislava
   Ing. Oto Vokál Grösslingova 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Otto Pernecký Ľ. Zábeka 23 Bratislava