Vytvoriť faktúru

H.N.P. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno H.N.P.
IČO 31334385
DIČ 2020350871
IČ DPH SK2020350871
Dátum vzniku 19 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo H.N.P.
Furdekova 11
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 281 067 €
Zisk 12 848 €
Aktíva 60 574 €
Vlastný kapitál 18 558 €
Kontaktné informácie
Email optika.eden@gmail.sk
Phone(s) 0252962356, 0910909707, 0905401943
Mobile phone(s) +421911999551, 0905401943
Fax(es) 0252962356
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,667
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,667
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,667
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 62,689
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 33
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 753
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,715
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,948
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 68,356
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 31,407
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 54,413
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -42,494
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,848
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 36,949
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,494
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 33,968
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 25,226
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,903
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,526
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,313
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,487
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 281,067
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 266,700
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,367
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 261,214
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 140,743
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,589
C. Služby (účtová skupina 51) 50,754
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 54,965
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 700
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,448
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,015
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 19,853
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 66,614
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,468
M. Nákladové úroky (562) 114
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,354
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,468
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 15,385
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,537
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 12,848
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31334385 DIČ: 2020350871 IČ DPH: SK2020350871
 • Sídlo: H.N.P., Furdekova 11, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Októbra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jolana Noseková Furdekova 11 Bratislava 851 04 06.07.1998
  Tibor Pomšahár 708 Dunajská Lužná 900 42 06.07.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jolana Noseková 3 320 € (50%) Furdekova 11 Bratislava 851 04
  Tibor Pomšahár 3 320 € (50%) 708 Dunajská Lužná 900 42
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.01.2005Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii v odbore: oftalmológia
   06.07.1998Nové sidlo:
   Furdekova 11 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Jolana Noseková Furdekova 11 Bratislava 851 04
   Tibor Pomšahár 708 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Jolana Noseková Furdekova 11 Bratislava 851 04
   Tibor Pomšahár 708 Dunajská Lužná 900 42
   05.07.1998Zrušené sidlo:
   Furdekova 11 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Jolana Noseková Furdekova 11 Bratislava
   Tibor Pomšahár 708 Dunajská Lužná
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jolana Noseková Furdekova 11 Bratislava
   Tibor Pomšahár 708 Dunajská Lužná
   13.10.1993Nové sidlo:
   Furdekova 11 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Jolana Noseková Furdekova 11 Bratislava
   Tibor Pomšahár 708 Dunajská Lužná
   12.10.1993Zrušené sidlo:
   Furdekova 11 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eduard Heyder Višňova 4 Bratislava
   Jolana Noseková Furdekova 11 Bratislava
   Tibor Pomšahár 708 Dunajská Lužná
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Heyder Višňova 4 Bratislava
   19.10.1992Nové obchodné meno:
   H.N.P. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Furdekova 11 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - sprostredkovanie, kúpa, predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných vrátane zahranično-obchodnej činnosti podľa platných právnych predpisov
   reklamná činnosť v oblasti všetkých druhov reklamy a propagácie výrobkov
   zastupovanie tuzemských a zahraničných firiem
   očná optika
   poradensko-konzultačná a inžinierska činnosť v oblasti ekológie
   Noví spoločníci:
   Ing. Eduard Heyder Višňova 4 Bratislava
   Jolana Noseková Furdekova 11 Bratislava
   Tibor Pomšahár 708 Dunajská Lužná
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eduard Heyder Višňova 4 Bratislava
   Jolana Noseková Furdekova 11 Bratislava
   Tibor Pomšahár 708 Dunajská Lužná