Vytvoriť faktúru

MEDPOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDPOS
IČO 31334415
DIČ 2020293132
IČ DPH SK2020293132
Dátum vzniku 19 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDPOS
Myjavská 3
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 437 €
Zisk -4 704 €
Aktíva 8 272 €
Vlastný kapitál -56 731 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254419351, +421254414016
Mobile phone(s) +421905587865
Fax(es) 0254419351
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,276
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,284
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 459
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -2,531
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 3,276
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -61,436
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 663
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -64,034
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,704
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,712
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 64,712
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 114
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 64,598
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 9,437
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,437
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 13,994
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 7,434
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,879
C. Služby (účtová skupina 51) 2,063
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 98
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 520
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,557
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,939
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 147
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 147
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -147
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,704
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,704
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31334415 DIČ: 2020293132 IČ DPH: SK2020293132
 • Sídlo: MEDPOS, Myjavská 3, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Októbra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Ida Pôbišová Myjavská 3 Bratislava 811 03 19.10.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUDr. Ida Pôbišová 6 639 € (100%) Myjavská 3 Bratislava 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.04.2013Zrušeny predmety činnosti:
   Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Inžinierska činnosť, okrem vybraných činností vo výstavbe
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Pôbiš Myjavská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Pôbiš Myjavská 3 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 19.10.1992
   19.05.2010Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancia v odbore stomatológia
   11.06.2003Nové predmety činnosti:
   Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Sprostredkovateľká činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Sprostredkovanie opráv zdravotníckej techniky
   Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Inžinierska činnosť, okrem vybraných činností vo výstavbe
   Noví spoločníci:
   MUDr. Ida Pôbišová Myjavská 3 Bratislava
   Ing. Ján Pôbiš Myjavská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Ida Pôbišová Myjavská 3 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 19.10.1992
   Ing. Ján Pôbiš Myjavská 3 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 19.10.1992
   10.06.2003Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných s výnimkou vecí, na ktoré je potrebné zvláštne povolenie v zmysle platnej právnej úpravy
   zber bielizne, pranie a čistenie šatstva
   marketing, sprostredkovanie informácií a odbornoporadenská služba v oblastiach uvádzaných v predchádzajícich bodoch
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Pôbiš Myjavská 3 Bratislava
   Ida Pôbišová Myjavská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Pôbiš Myjavská 3 Bratislava
   Ida Pôbišová Myjavská 3 Bratislava
   19.10.1992Nové obchodné meno:
   MEDPOS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Myjavská 3 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných s výnimkou vecí, na ktoré je potrebné zvláštne povolenie v zmysle platnej právnej úpravy
   zber bielizne, pranie a čistenie šatstva
   marketing, sprostredkovanie informácií a odbornoporadenská služba v oblastiach uvádzaných v predchádzajícich bodoch
   Noví spoločníci:
   Ján Pôbiš Myjavská 3 Bratislava
   Ida Pôbišová Myjavská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Pôbiš Myjavská 3 Bratislava
   Ida Pôbišová Myjavská 3 Bratislava