Vytvoriť faktúru

ARFER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARFER
Stav Zrušená
IČO 31334440
DIČ 2020352158
IČ DPH SK2020352158
Dátum vzniku 19 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARFER
Vranovská 6
85101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -42 847 €
Aktíva 137 163 €
Vlastný kapitál -77 636 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0315623165, 0315624417
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 9,373
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 9,373
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 58,532
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,885
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 48,658
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,490
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 67,905
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -120,483
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 168,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -252,939
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -42,847
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 188,388
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 6,494
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 181,894
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 74,803
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 56,786
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 49,551
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 754
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 35,559
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 604
C. Služby (účtová skupina 51) 5,278
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 45
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,632
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -35,559
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -5,882
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -35,559
P. Daň z príjmov (591, 595) 7,288
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -42,847
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
 • IČO:31334440 DIČ: 2020352158 IČ DPH: SK2020352158
 • Sídlo: ARFER, Vranovská 6, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Októbra 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.06.2016Zrušené obchodné meno:
   ARFER s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vranovská 6 Bratislava 851 01
   06.05.2005Nové sidlo:
   Vranovská 6 Bratislava 851 01
   05.10.1992Nové obchodné meno:
   ARFER s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným