Vytvoriť faktúru

CarCode - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CarCode
IČO 31334491
DIČ 2020335845
IČ DPH SK2020335845
Dátum vzniku 20 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CarCode
Skalická cesta 17
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 325 €
Zisk -2 143 €
Aktíva 98 196 €
Vlastný kapitál 66 246 €
Kontaktné informácie
Email carcode@carcode.sk
Webová stránka http://www.carcode.sk
Phone(s) +421244250105, +421244452970, +421244250129
Mobile phone(s) +421904200800, +421911706272
Fax(es) 0336405060, 0244452970
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 9,096
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 9,096
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 85,968
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 41,740
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 29,535
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,933
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 95,064
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 64,103
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 58,943
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,143
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 30,961
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 30,738
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27,508
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,075
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,155
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 223
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 16,325
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 7,090
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 4,984
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 107
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,144
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 17,091
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 2,209
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,831
C. Služby (účtová skupina 51) 11,269
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 582
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 108
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -2,424
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,516
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -766
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -4,235
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 320
N. Kurzové straty (563) 7
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 313
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -320
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,086
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,057
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,143
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015