Vytvoriť faktúru

BASE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BASE
IČO 31334636
DIČ 2020345415
IČ DPH SK2020345415
Dátum vzniku 21 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BASE
Karloveská 27
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 250 €
Zisk -5 744 €
Aktíva 23 664 €
Vlastný kapitál 21 851 €
Kontaktné informácie
Email balazs@kancelarskynabytok.com
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,049
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,049
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,049
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,686
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,869
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 17,735
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,107
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,496
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 13,716
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,744
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,628
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,628
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 373
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,125
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 130
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 250
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 250
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 4,808
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 773
C. Služby (účtová skupina 51) 306
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,566
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,558
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -829
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 152
XI. Kurzové zisky (663) 152
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 378
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 378
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -226
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,784
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,744
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31334636 DIČ: 2020345415 IČ DPH: SK2020345415
 • Sídlo: BASE, Karloveská 27, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Októbra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavel Fülöp Karloveská 27 Bratislava 841 04 21.10.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavel Fülöp 5 643 € (85%) Karloveská 27 Bratislava 841 04
  Mgr. Slávka Fülöpová 996 € (15%) Púpavová 28 Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.01.2008Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu
   poradenstvo v oblasti strojárstva v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Mgr. Slávka Fülöpová Púpavová 28 Bratislava 841 04
   04.01.2008Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie a riadenie projektovania elektrických zariadení NN, bleskozvodov a oznamovacích zariadení
   poradenská činnosť v oblasti strojárstva
   hlavne pri stavbe lodí; pri projektovaní, výrobe a používaní poľnohospodárskych strojov; pri projektovaní a stavbe čistiarní odpadových vôd; pri navrhovaní tlakových nádob
   vyhotovenie výkresovej dokumentácie v oblasti strojárstva
   Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Imrich Fulajtár pobyt na území SR : Révová 20 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Imrich Fulajtár Révová 20 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 13.11.2006
   02.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Fülöp Karloveská 27 Bratislava 841 04
   Dipl. Ing. Imrich Fulajtár pobyt na území SR : Révová 20 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Fülöp Karloveská 27 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 21.10.1992
   Dipl. Ing. Imrich Fulajtár Révová 20 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 13.11.2006
   01.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Fülöp Dohnányho 12 Bratislava 821 08
   Dipl. Ing. Imrich Fulajtár Rosenbühel g. 19 Klosterneuburg 3400 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Fülöp Dohnányho 12 Bratislava 821 08
   28.11.2001Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Fülöp Dohnányho 12 Bratislava 821 08
   Dipl. Ing. Imrich Fulajtár Rosenbühel g. 19 Klosterneuburg 3400 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Fülöp Dohnányho 12 Bratislava 821 08
   27.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Fülöp Karloveská 6 Bratislava
   Dipl. Ing. Imrich Fulajtár Rechte Wienzelle 9a/9 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Fülöp
   21.10.1992Nové obchodné meno:
   BASE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Karloveská 27 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   projektovanie a riadenie projektovania elektrických zariadení NN, bleskozvodov a oznamovacích zariadení
   poradenská činnosť v oblasti strojárstva
   hlavne pri stavbe lodí; pri projektovaní, výrobe a používaní poľnohospodárskych strojov; pri projektovaní a stavbe čistiarní odpadových vôd; pri navrhovaní tlakových nádob
   vyhotovenie výkresovej dokumentácie v oblasti strojárstva
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Fülöp Karloveská 6 Bratislava
   Dipl. Ing. Imrich Fulajtár Rechte Wienzelle 9a/9 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavel Fülöp