Vytvoriť faktúru

UNISAS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNISAS
Stav Zrušená
IČO 31334679
DIČ 2020343237
IČ DPH SK2020343237
Dátum vzniku 21 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNISAS
Mierová 250
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 35 €
Zisk -1 084 €
Aktíva 46 956 €
Vlastný kapitál 4 356 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.unisas.sk
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,213
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,213
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 665
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 665
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 665
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 548
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 548
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,213
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,475
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,256
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 86,648
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -83,392
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,084
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -8,262
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -9,742
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) -9,742
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,480
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,000
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,000
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 35
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 15
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 416
D. Služby (účtová skupina 51) 416
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -381
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -416
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 223
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 223
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -223
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -604
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,084
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
 • IČO:31334679 DIČ: 2020343237 IČ DPH: SK2020343237
 • Sídlo: UNISAS, Mierová 250, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Októbra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ján Pevala Bratislava 841 01 19.04.1999
  Dušan Rybanský Krížna 28 Bratislava 19.04.1999
  Miroslav Rybanský Bratislava 19.04.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ján Pevala 1 328 € (20%) Bratislava 841 01
  Dušan Rybanský 2 656 € (40%) Krížna 28 Bratislava
  Miroslav Rybanský 2 656 € (40%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.10.2016Nové obchodné meno:
   UNISAS spol. s r. o. v likvidácii
   18.12.2009Nové sidlo:
   Mierová 250 Bratislava 821 05
   19.04.1999Noví spoločníci:
   Ján Pevala Kolískova 10 Bratislava 841 01
   Dušan Rybanský Krížna 28 Bratislava
   Miroslav Rybanský Harmanecká 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Pevala Kolískova 10 Bratislava 841 01
   Dušan Rybanský Krížna 28 Bratislava
   Miroslav Rybanský Harmanecká 4 Bratislava
   21.10.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek.
   Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností.
   Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia