Vytvoriť faktúru

DREJSY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DREJSY
IČO 31334709
DIČ 2020846366
IČ DPH SK2020846366
Dátum vzniku 21 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DREJSY
Vojenská 15
90041
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 50 863 €
Zisk -25 589 €
Aktíva 50 650 €
Vlastný kapitál -101 960 €
Kontaktné informácie
Email dalibor.druska@gmail.com
Phone(s) 0911448666
Mobile phone(s) +421911448666, 0903448666, 0911448666
Fax(es) 0245985553
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 36,129
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 36,129
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,100
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,056
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,358
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 40,185
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -208,249
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -189,299
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -25,589
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 248,434
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 147,039
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 66,292
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,271
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,541
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,101
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 60,379
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,713
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 30,390
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 50,863
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 46,179
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,184
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 76,452
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 2,270
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 27,255
C. Služby (účtová skupina 51) 4,588
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 32,013
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,822
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,174
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,330
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -25,589
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,066
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 0
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -25,589
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -25,589
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31334709 DIČ: 2020846366 IČ DPH: SK2020846366
 • Sídlo: DREJSY, Vojenská 15, 90041, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Októbra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dalibor Druska 15 Rovinka 900 41 15.06.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dalibor Druska 6 639 € (100%) 15 Rovinka 900 41
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Dalibor Druska 15 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 15.06.2002
   04.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Dalibor Druska Krásnohorská 22 Bratislava Vznik funkcie: 15.06.2002
   09.12.2002Nové obchodné meno:
   DREJSY, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vojenská 15 Rovinka 900 41
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   výroba nealkoholických nápojov
   nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Dalibor Druska 15 Rovinka 900 41
   Nový štatutárny orgán:
   Dalibor Druska Krásnohorská 22 Bratislava Vznik funkcie: 15.06.2002
   08.12.2002Zrušené obchodné meno:
   IC Slovakia, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   Poskytovanie právnej pomoci v rozsahu licencie vydanej Komorou komerčných právnikov Slovenskej republiky.
   Konzultačné, poradenské a organizačné služby v oblasti školstva, prípravy na povolanie, ďalšieho vzdelávania a rekvalifikácie.
   Organizovanie účelových školení, seminárov a konferencií.
   Vydavateľská činnosť neperiodických publikácií, učebných pomôcok a učebníc.
   Činnosť organizačného poradcu.
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Imrich Tardík Astonomická 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Tardík Astronomická 11 Bratislava Skončenie funkcie: 14.06.2002
   09.11.1998Nové obchodné meno:
   IC Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   Vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia.
   Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností.
   Správa nehnuteľností - obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností.
   Poskytovanie právnej pomoci v rozsahu licencie vydanej Komorou komerčných právnikov Slovenskej republiky.
   Noví spoločníci:
   JUDr. Imrich Tardík Astonomická 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Imrich Tardík Astronomická 11 Bratislava Skončenie funkcie: 14.06.2002
   08.11.1998Zrušené obchodné meno:
   Slovakia International Centre - Service for vocational Training and Qualification spol. s r.o. v skratke: IC Slovakia spol. s r.o
   Zrušené sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 826 01
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Imrich Tardík Astonomická 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Imrich Tardík
   21.10.1992Nové obchodné meno:
   Slovakia International Centre - Service for vocational Training and Qualification spol. s r.o. v skratke: IC Slovakia spol. s r.o
   Nové sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 826 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb.
   Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj v rozsahu voľnej živnosti.
   Konzultačné, poradenské a organizačné služby v oblasti školstva, prípravy na povolanie, ďalšieho vzdelávania a rekvalifikácie.
   Organizovanie účelových školení, seminárov a konferencií.
   Vydavateľská činnosť neperiodických publikácií, učebných pomôcok a učebníc.
   Činnosť organizačného poradcu.
   Noví spoločníci:
   JUDr. Imrich Tardík Astonomická 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Imrich Tardík