Vytvoriť faktúru

MERKUR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MERKUR
IČO 31334849
DIČ 2020908604
IČ DPH SK2020908604
Dátum vzniku 23 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MERKUR
Saratovská 9
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 75 852 €
Zisk 8 640 €
Aktíva 4 739 €
Vlastný kapitál -65 597 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243422991, 0905766513
Mobile phone(s) 0905766513
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,171
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,487
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 59
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,046
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 5,171
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -56,957
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -72,236
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,640
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 62,128
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 595
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 60,929
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 946
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,164
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 57,802
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 604
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 75,852
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 72,348
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,004
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 65,762
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 32,084
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,758
C. Služby (účtová skupina 51) 16,175
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 13,358
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 209
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 840
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 332
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,090
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,331
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 190
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 190
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -190
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,900
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,260
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,640
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31334849 DIČ: 2020908604 IČ DPH: SK2020908604
 • Sídlo: MERKUR, Saratovská 9, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Októbra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ján Krpelan Mlynarovičova 24 Bratislava 11.02.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ján Krpelan 6 639 € (100%) Mlynarovičova 24 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.05.2004Nové sidlo:
   Saratovská 9 Bratislava 841 02
   01.05.2004Zrušené sidlo:
   Saratovská 28 Bratislava 841 02
   20.06.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu
   sprostredkovanie v oblasti nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   11.02.2000Nové sidlo:
   Saratovská 28 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Ján Krpelan Mlynarovičova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Krpelan Mlynarovičova 24 Bratislava
   10.02.2000Zrušené sidlo:
   Saratovská 4 Bratislava 841 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   elektroištalačné práce a údržba
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Krpelan Mlynarovičova 24 Bratislava
   Gejza Lelkes Zlaté piesky 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Krpelan
   Gejza Lelkes
   23.10.1992Nové obchodné meno:
   MERKUR spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 4 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reštauračné a stravovacie služby
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   elektroištalačné práce a údržba
   Noví spoločníci:
   Ján Krpelan Mlynarovičova 24 Bratislava
   Gejza Lelkes Zlaté piesky 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Krpelan
   Gejza Lelkes