Vytvoriť faktúru

I. S. D. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno I. S. D.
IČO 31334890
DIČ 2020350893
IČ DPH SK2020350893
Dátum vzniku 26 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo I. S. D.
Strečnianska 1
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 319 462 €
Zisk 3 072 €
Aktíva 161 306 €
Vlastný kapitál 80 521 €
Kontaktné informácie
Email isd@nextra.sk
Phone(s) 0263836007
Fax(es) 0263836007
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 172,200
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 93
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 93
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 93
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 172,107
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 44,922
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 678
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 44,244
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 57,361
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 56,955
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,955
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 247
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 159
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 69,824
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 68,372
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,452
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 172,200
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 83,593
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 73,217
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 76,912
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,695
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,072
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 88,607
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,155
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,155
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 50,490
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 36,005
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,005
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 633
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 344
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,072
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 436
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,305
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,305
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 35,657
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 316,420
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 319,462
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 311,550
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,870
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 42
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 312,354
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 267,387
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,685
D. Služby (účtová skupina 51) 20,727
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,761
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,663
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,049
4. Sociálne náklady (527, 528) 49
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 592
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 19
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 19
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,138
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,045
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,108
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,621
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 866
XII. Kurzové zisky (663) 866
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,423
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,625
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,625
O. Kurzové straty (563) 48
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 750
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,557
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,551
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,479
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,479
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,072
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31334890 DIČ: 2020350893 IČ DPH: SK2020350893
 • Sídlo: I. S. D., Strečnianska 1, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Októbra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dušan Strečko Hálova 8 Bratislava 26.10.1992
  Janka Strečková Hálova 8 Bratislava 16.12.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Dušan Strečko 5 312 € (80%) Hálova 8 Bratislava
  Janka Strečková 1 328 € (20%) Hálova 8 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.06.2003Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Strečko Hálova 8 Bratislava
   Janka Strečková Hálova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Strečko Hálova 8 Bratislava Vznik funkcie: 26.10.1992
   Janka Strečková Hálova 8 Bratislava Vznik funkcie: 16.12.2002
   23.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Strečko Hálova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Strečko Hálova 8 Bratislava
   06.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Strečko Hálova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Strečko Hálova 8 Bratislava
   05.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Strečko Hálova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Strečko
   26.10.1992Nové obchodné meno:
   I. S. D. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Strečnianska 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   marketing
   poradenská činnosť v obchode
   kúpa a predaj časopisov, tabakových výrobkov a spotrebného tovaru
   pohostinská činnosť
   výroba zmrzliny
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Strečko Hálova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Strečko