Vytvoriť faktúru

RRZ Organizačné a ekonomické poradenstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno RRZ Organizačné a ekonomické poradenstvo
Stav Zrušená
IČO 31334920
DIČ 2020834453
Dátum vzniku 20 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RRZ Organizačné a ekonomické poradenstvo
Odborárske nám. 3
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 244 €
Zisk 1 750 €
Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 409
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 8
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 261
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 140
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 409
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -85
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 15
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 15
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,850
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,750
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 494
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 494
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 494
Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,244
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,244
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,244
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 0
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 0
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,244
P. Daň z príjmov (591, 595) 494
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,750
Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016
 • IČO:31334920 DIČ: 2020834453
 • Sídlo: RRZ Organizačné a ekonomické poradenstvo, Odborárske nám. 3, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Októbra 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.05.2016Zrušené obchodné meno:
   RRZ Organizačné a ekonomické poradenstvo, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Odborárske nám. 3 Bratislava 811 07
   14.03.1997Nové sidlo:
   Odborárske nám. 3 Bratislava 811 07
   20.10.1992Nové obchodné meno:
   RRZ Organizačné a ekonomické poradenstvo, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným