Vytvoriť faktúru

BEVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BEVA
IČO 31334971
DIČ 2020352081
Dátum vzniku 27 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEVA
Brnianska 3710/15
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 977 €
Zisk 51 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.vedeniepodvojnehouctovnictva.sk
Mobile phone(s) +421903412168
Dátum aktualizácie údajov: 06.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 16,185
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,185
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,698
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,698
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,698
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,487
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,043
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 444
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,185
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,565
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,772
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,772
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 656
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 656
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 8,086
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,179
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 907
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 51
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 620
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 620
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 93
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 527
Dátum aktualizácie údajov: 06.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 14,900
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 14,977
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 14,900
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 77
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,053
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,410
D. Služby (účtová skupina 51) 5,372
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,270
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,234
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,490
4. Sociálne náklady (527, 528) 546
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 924
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,118
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 393
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 393
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -393
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 531
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 51
Dátum aktualizácie údajov: 06.05.2016