Vytvoriť faktúru

Agentúra Paczelt - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Agentúra Paczelt
IČO 31335055
DIČ 2020296971
IČ DPH SK2020296971
Dátum vzniku 07 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Agentúra Paczelt
Kremeľská 67
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 321 708 €
Zisk -1 638 €
Aktíva 1 110 269 €
Vlastný kapitál -333 633 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0265730255, 0903411892
Mobile phone(s) 0903411892
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,216,931
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,137,273
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,137,273
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 44,626
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 241,466
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 105,430
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 745,751
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 77,132
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 56,174
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 56,140
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,140
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 34
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 20,958
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 17,980
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,978
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,526
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,526
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,216,931
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -262,436
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,971
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,971
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,276
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,276
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 571
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 571
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 498
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 498
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -273,114
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -273,114
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,638
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,479,367
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 22,728
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 19,191
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 19,191
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 554
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 2,983
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 26,283
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,430,356
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 57,655
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57,655
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,365,701
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,128
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,624
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,248
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 321,708
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 321,708
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 297,280
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 650
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23,778
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 318,106
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 126,629
D. Služby (účtová skupina 51) 109,553
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 17,006
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,531
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,400
4. Sociálne náklady (527, 528) 75
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,160
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 45,300
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 45,300
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,458
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,602
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 61,098
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,280
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,653
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,653
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 627
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,280
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -678
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,638
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31335055 DIČ: 2020296971 IČ DPH: SK2020296971
 • Sídlo: Agentúra Paczelt, Kremeľská 67, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Októbra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Paczelt Kremeľská 67 Bratislava 841 05 01.07.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Paczelt 6 971 € (100%) Kremeľská 67 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.10.2011Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   medzinárodná cestná preprava tovaru, ktorá je podnikaním
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Paczelt Kremeľská 67 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.07.2011
   05.10.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Cecília Paczeltová Kremeľská 67 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 27.04.2006
   10.05.2006Nový štatutárny orgán:
   Cecília Paczeltová Kremeľská 67 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 27.04.2006
   09.05.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Adriana Hosťovecká Mostová 15 Šaľa 927 01 Vznik funkcie: 31.03.2005
   22.04.2005Nový štatutárny orgán:
   Adriana Hosťovecká Mostová 15 Šaľa 927 01 Vznik funkcie: 31.03.2005
   21.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Paczelt Kremeľská 67 Bratislava 841 05
   18.06.2001Nové predmety činnosti:
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   vydavateľská činnosť
   prevádzka malých plavidiel - požičiavanie lodí
   požičiavanie audio - vizuálnej techniky
   reklamná a propagačná činnosť
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   ubytovacie služby
   požičiavanie motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Jozef Paczelt Kremeľská 67 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Paczelt Kremeľská 67 Bratislava 841 05
   17.06.2001Zrušeny predmety činnosti:
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   vydavateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Kornélia Melišková - Paczeltová Poloreckého 9 Bratislava
   Jozef Paczelt Znievska 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Paczelt Znievska 19 Bratislava
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Kornélia Melišková - Paczeltová Poloreckého 9 Bratislava
   Jozef Paczelt Znievska 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Paczelt Znievska 19 Bratislava
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Kornélia Melišková - Paczeltová Poloreckého 9 Bratislava
   Jozef Paczelt Znievska 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Paczelt Znievska 19 Bratislava
   14.11.1996Nové sidlo:
   Kremeľská 67 Bratislava 841 05
   13.11.1996Zrušené sidlo:
   Lubinská 13 Bratislava 811 03
   20.06.1994Noví spoločníci:
   Kornélia Melišková - Paczeltová Poloreckého 9 Bratislava
   Jozef Paczelt Znievska 19 Bratislava
   19.06.1994Zrušeny spoločníci:
   Kornélia Melišková Poloreckého 9 Bratislava
   Jozef Paczelt Znievska 19 Bratislava
   Daniel Petruška Bajzova 6 Bratislava
   07.10.1992Nové obchodné meno:
   Agentúra Paczelt spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lubinská 13 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   sprostredkovateľská, zastupiteľská a informačná činnosť v oblasti umenia a kultúry, producentské, marketingové a managérske služby v oblasti umenia a kultúry
   tlmočenie, preklady z/do jazyka anglického, španielskeho, francúzskeho, portugalského
   sekretárske služby
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Kornélia Melišková Poloreckého 9 Bratislava
   Jozef Paczelt Znievska 19 Bratislava
   Daniel Petruška Bajzova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Paczelt Znievska 19 Bratislava