Vytvoriť faktúru

WIDE MEDIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno WIDE MEDIA
IČO 31335101
DIČ 2020914786
IČ DPH SK2020914786
Dátum vzniku 29 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WIDE MEDIA
Drieňová 1H
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 187 352 €
Zisk 49 400 €
Aktíva 182 918 €
Vlastný kapitál -620 648 €
Kontaktné informácie
Email office@widemedia.sk
Phone(s) 0903767121
Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 136,211
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 136,211
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 136,211
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 167,980
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 120,350
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,123
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -10,315
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,814
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 304,191
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -571,248
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 1,506,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 1,506,640
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -2,127,288
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 49,400
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 875,439
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 42,597
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 13,332
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 819,374
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 33,076
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 786,298
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 136
Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 187,352
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 149,393
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37,959
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 131,835
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 47,857
C. Služby (účtová skupina 51) 83,952
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 55,517
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,584
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 6,118
M. Nákladové úroky (562) 3,603
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,515
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -6,117
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 49,400
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 49,400
Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2015