Vytvoriť faktúru

DAVOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DAVOS
Stav Zrušená
IČO 31335128
DIČ 2020317101
IČ DPH SK2020317101
Dátum vzniku 29 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAVOS
Ružová dolina 22
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 573 €
Zisk -2 895 €
Aktíva 52 429 €
Vlastný kapitál 7 928 €
Kontaktné informácie
Email davos@stonline.sk
Phone(s) 0263830667, 0903719192, 0905719192
Mobile phone(s) +421903719109, +421905719192, 0903719192, 0905719192
Fax(es) 0263830667
Dátum aktualizácie údajov: 28.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,815
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,815
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,815
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,815
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,815
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,815
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,407
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,407
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,895
Dátum aktualizácie údajov: 28.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,575
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,573
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,060
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 513
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,393
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 151
D. Služby (účtová skupina 51) 5,259
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,058
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,989
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,052
4. Sociálne náklady (527, 528) 17
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) -75
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,820
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,410
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 77
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 77
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -75
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,895
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,895
Dátum aktualizácie údajov: 28.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 28.12.2015
 • IČO:31335128 DIČ: 2020317101 IČ DPH: SK2020317101
 • Sídlo: DAVOS, Ružová dolina 22, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Októbra 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.12.2015Zrušené obchodné meno:
   DAVOS spol. s r. o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 22 Bratislava 821 09
   30.06.2015Nové obchodné meno:
   DAVOS spol. s r. o. v likvidácii
   29.10.1992Nové sidlo:
   Ružová dolina 22 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným