Vytvoriť faktúru

PROFI-KAMO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROFI-KAMO
IČO 31335225
DIČ 2020834519
Dátum vzniku 30 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROFI-KAMO
Dudvážska 6
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 131 769 €
Zisk 6 736 €
Aktíva 86 990 €
Vlastný kapitál 85 504 €
Kontaktné informácie
Email profikamo@dudva.sk
Webová stránka http://www.dudva.sk
Phone(s) +421245525772, +421245642030, +421245642031, +421245520983
Mobile phone(s) +421902804360
Fax(es) 0245525772
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,926
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,926
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,926
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 88,394
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,931
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,272
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 75,004
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 93,320
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 92,241
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 842
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 78,024
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,736
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,079
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,079
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 432
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 365
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 282
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 131,769
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 54,939
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 76,830
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 121,521
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,539
C. Služby (účtová skupina 51) 15,924
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 86,729
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 369
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,960
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,248
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,476
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 148
X. Výnosové úroky (662) 148
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,774
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,774
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,626
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,622
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,886
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,736
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4221155.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31335225 DIČ: 2020834519
 • Sídlo: PROFI-KAMO, Dudvážska 6, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Októbra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Pavel Šablica Riazanská 26 Bratislava 831 03 02.09.1999
  Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava 30.10.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Pavel Šablica 1 992 € (30%) Riazanská 26 Bratislava 831 03
  Ing. Zlatica Mravcová 4 647 € (70%) Hanulova 1 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Pavel Šablica Riazanská 26 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 02.09.1999
   Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava Vznik funkcie: 30.10.1992
   17.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava
   Pavel Šablica Riazanská 26 Bratislava 831 03
   24.03.2000Nové obchodné meno:
   PROFI-KAMO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dudvážska 6 Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava
   Pavel Šablica Riazanská 26 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava
   Pavel Šablica Riazanská 26 Bratislava 831 03
   23.03.2000Zrušené obchodné meno:
   PROFI - KAMO spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Kamil Kravárik Jána Poničana 7 Bratislava
   Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Kamil Kravárik
   Ing. Zlatica Mravcová
   30.10.1992Nové obchodné meno:
   PROFI - KAMO spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické, účtovnícke, organizačné poradenstvo
   konzultačná, sprostredkovateľská, školiaca činnosť v uvedenej oblasti
   vyučovanie v oblasti ekonomiky a účtovníctva
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru
   kúpa a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Kravárik Jána Poničana 7 Bratislava
   Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Kamil Kravárik
   Ing. Zlatica Mravcová