Vytvoriť faktúru

PROJSTAR - PK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROJSTAR - PK
IČO 31335233
DIČ 2020343534
IČ DPH SK2020343534
Dátum vzniku 29 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROJSTAR - PK
Nad ostrovom 1
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 114 189 €
Zisk 22 780 €
Vlastný kapitál 177 685 €
Kontaktné informácie
Email projstar-pk@stonline.sk
Phone(s) 0265422432, 0903782252
Mobile phone(s) +421903722252
Fax(es) 0265422432
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 163
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 163
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 94
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 59,403
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 9,809
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 496
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 48,252
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 59,566
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 35,257
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 7,842
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -2,005
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 22,780
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 24,309
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 102
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 23,485
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,487
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,031
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,863
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,104
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 722
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 114,189
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 93,959
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 18,170
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 700
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,360
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 90,269
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 58,097
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,701
C. Služby (účtová skupina 51) 16,026
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 7,188
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 807
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 339
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,111
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 23,920
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 31,305
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 22
X. Výnosové úroky (662) 15
XI. Kurzové zisky (663) 7
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 277
N. Kurzové straty (563) 19
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 258
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -255
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 23,665
P. Daň z príjmov (591, 595) 885
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 22,780
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31335233 DIČ: 2020343534 IČ DPH: SK2020343534
 • Sídlo: PROJSTAR - PK, Nad ostrovom 1, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Októbra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Doc.Ing. Milan Chandoga, CSc. Nad Dunajom 50 Bratislava 30.11.1998
  Ing. Darina Chandogová Nad Dunajom 50 Bratislava 30.11.1998
  Milan Chandoga Nad Dunajom 50 Bratislava 841 04 28.10.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Doc.Ing. Milan Chandoga, CSc. 3 984 € (60%) Nad Dunajom 50 Bratislava
  Ing. Darina Chandogová 1 328 € (20%) Nad Dunajom 50 Bratislava
  Milan Chandoga 1 328 € (20%) Nad Dunajom 50 Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.02.2010Nové sidlo:
   Nad ostrovom 1 Bratislava 841 04
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie konferencií, kurzov, školení a seminárov
   11.02.2010Zrušené sidlo:
   Nad Dunajom 50 Bratislava 841 04
   04.11.2008Noví spoločníci:
   Doc.Ing. Milan Chandoga , CSc. Nad Dunajom 50 Bratislava 841 04
   Ing. Darina Chandogová Nad Dunajom 50 Bratislava 841 04
   Milan Chandoga Nad Dunajom 50 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Chandoga Nad Dunajom 50 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 28.10.2008
   03.11.2008Zrušeny spoločníci:
   Doc.Ing. Milan Chandoga , CSc. Nad Dunajom 50 Bratislava
   Ing. Darina Chandogová Nad Dunajom 50 Bratislava
   30.11.1998Nové predmety činnosti:
   Kovoobrábanie.
   Noví spoločníci:
   Doc.Ing. Milan Chandoga , CSc. Nad Dunajom 50 Bratislava
   Ing. Darina Chandogová Nad Dunajom 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Milan Chandoga , CSc. Nad Dunajom 50 Bratislava
   Ing. Darina Chandogová Nad Dunajom 50 Bratislava
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Doc.Ing. Milan Chandoga , CSc. Nad Dunajom 50 Bratislava
   Ing. Darina Chandogová Nad Dunajom 50 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Milan Chandoga , CSc.
   Ing. Darina Chandogová
   29.10.1992Nové obchodné meno:
   "PROJSTAR - PK, spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   Nad Dunajom 50 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Projektová činnosť v investičnej výstavbe.
   Vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenosti sídlištných celkov/.
   Poradenská a posudková činnosť v stavebníctve.
   Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj.
   Noví spoločníci:
   Doc.Ing. Milan Chandoga , CSc. Nad Dunajom 50 Bratislava
   Ing. Darina Chandogová Nad Dunajom 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc.Ing. Milan Chandoga , CSc.
   Ing. Darina Chandogová