Vytvoriť faktúru

SEDYA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SEDYA
IČO 31335284
DIČ 2020343259
IČ DPH SK2020343259
Dátum vzniku 02 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SEDYA
Einsteinova 9
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 363 961 €
Zisk 52 108 €
Aktíva 878 294 €
Vlastný kapitál 86 162 €
Kontaktné informácie
Email sedya@sedya.sk
Webová stránka http://www.sedya.sk
Phone(s) +421263454415, +421263454416, +421263454417
Fax(es) 0263454416, 0263454417
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 985,466
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 172,146
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 172,146
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 19,345
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 26,868
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 125,933
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 801,186
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 467,703
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 465,276
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 2,427
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 13,063
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 13,063
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,063
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 29,510
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 17,406
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,406
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,104
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 290,910
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 49,387
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 241,523
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 12,134
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 12,134
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 985,466
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 61,641
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,893
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,893
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 52,108
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 922,576
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,443
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,866
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,577
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 912,897
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 57,239
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57,239
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 821,212
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,580
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,553
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,313
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,236
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,236
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,249
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,249
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,363,961
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,353,093
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,556
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,312
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,290,490
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 768,554
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 55,146
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -4,957
D. Služby (účtová skupina 51) 238,442
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 185,054
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 134,362
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 44,397
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,295
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,623
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 33,219
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 33,219
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,409
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 73,471
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 301,464
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 22
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 22
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,081
O. Kurzové straty (563) 14
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,067
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,059
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 70,412
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 18,304
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15,972
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 2,332
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 52,108
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31335284 DIČ: 2020343259 IČ DPH: SK2020343259
 • Sídlo: SEDYA, Einsteinova 9, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Novembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05 04.08.1995
  Ing. Ivan Gašparík Tranovského 57 Bratislava 841 02 02.11.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ida Uhlířová 2 988 € (45%) Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
  Ing. Ivan Gašparík 3 652 € (55%) Tranovského 57 Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.02.2010Nové obchodné meno:
   SEDYA s. r.o.
   Nové sidlo:
   Einsteinova 9 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Ing. Ivan Gašparík Tranovského 57 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 04.08.1995
   Ing. Ivan Gašparík Tranovského 57 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 02.11.1992
   17.02.2010Zrušené obchodné meno:
   S E D Y A, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Schneidera-Trnavského 4 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Ing. Ivan Gašparík Tranovského 57 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Ing. Ivan Gašparík Tranovského 57 Bratislava 841 02
   25.10.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Gašparík Tranovského 57 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Gašparík Tranovského 57 Bratislava 841 02
   24.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava 831 01
   12.08.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava 831 01
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   11.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava 831 01
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   01.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava 831 01
   30.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava 831 01
   Ing. Rudolf Gašparík Bzince pod Javorinou 916 11
   07.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava 831 01
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava 831 01
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   06.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Leasing 79 S.p.A Via Paris Bordone Treviso Talianska republika
   Nextplan Investment B.V. Leidseplen 29 Amsterdam Holandsko
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava
   Gianfranco Baccaro dlhodobý pobyt na území SR : Šiesta 3 Bratislava
   16.06.1997Nové sidlo:
   Schneidera-Trnavského 4 Bratislava 841 01
   15.06.1997Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 05
   10.04.1996Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Gašparík Bzince pod Javorinou 916 11
   09.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava
   04.08.1995Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti interiérov a zariaďovania interérov
   zariaďovanie interiérov
   Noví spoločníci:
   Leasing 79 S.p.A Via Paris Bordone Treviso Talianska republika
   Nextplan Investment B.V. Leidseplen 29 Amsterdam Holandsko
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava
   Gianfranco Baccaro dlhodobý pobyt na území SR : Šiesta 3 Bratislava
   03.08.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   04.10.1994Nové sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   03.10.1994Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava 833 30
   Zrušeny spoločníci:
   REBLOK, spol. s r.o. Lamačská 1 Bratislava
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Jankovič Ševčenkova 2 Bratislava
   Róbert Rudinský Ševčenkova 2 Bratislava
   02.11.1992Nové obchodné meno:
   S E D Y A, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava 833 30
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a reklamy
   poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a reklamy
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s týmto povolením/
   Noví spoločníci:
   REBLOK, spol. s r.o. Lamačská 1 Bratislava
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava
   Roman Jankovič Ševčenkova 2 Bratislava
   Róbert Rudinský Ševčenkova 2 Bratislava