Vytvoriť faktúru

ALU STABRO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALU STABRO
IČO 31335489
DIČ 2020335713
IČ DPH SK2020335713
Dátum vzniku 04 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALU STABRO
Jalovcova 6
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 289 005 €
Zisk 9 666 €
Aktíva 831 304 €
Vlastný kapitál 259 609 €
Kontaktné informácie
Email alustabro@slovanet.sk
Webová stránka http://www.alustabro.sk
Phone(s) +421255561403, +421255424849
Fax(es) 0255424179
Dátum aktualizácie údajov: 09.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 150,960
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 146,852
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 139,222
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 679,849
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 46,971
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 617,407
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,813
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 830,809
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 269,274
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 252,305
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,666
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 561,535
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 79,545
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 386,955
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 176,079
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 24,171
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,940
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 181,765
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,582
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 89,453
Dátum aktualizácie údajov: 09.10.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 289,005
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 67,131
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 221,723
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 150
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 276,663
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 503
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 135,540
C. Služby (účtová skupina 51) 47,154
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 81,143
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 992
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,959
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 7,351
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,021
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,342
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 105,657
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 28
X. Výnosové úroky (662) 1
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 27
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,744
M. Nákladové úroky (562) 957
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 787
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,716
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,626
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,666
Dátum aktualizácie údajov: 09.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 09.10.2015