Vytvoriť faktúru

ARTMAN TECHNOLOGIES - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARTMAN TECHNOLOGIES
IČO 31335501
DIČ 2020317178
IČ DPH SK2020317178
Dátum vzniku 04 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARTMAN TECHNOLOGIES
Záhradnícka 23
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 17 187 €
Zisk -17 978 €
Aktíva 56 328 €
Vlastný kapitál 48 239 €
Kontaktné informácie
Email info@artman.sk
Phone(s) 0903952137
Mobile phone(s) +421903952137
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,531
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 179
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,591
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 32,531
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 30,261
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 15,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 700
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 25,900
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -17,978
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,270
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,270
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 120
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 10
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 458
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 682
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,000
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 17,187
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 17,096
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 91
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 33,959
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,016
C. Služby (účtová skupina 51) 11,619
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 16,490
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 671
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,163
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -16,772
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,461
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 7
X. Výnosové úroky (662) 6
XI. Kurzové zisky (663) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 252
N. Kurzové straty (563) 23
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 229
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -245
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -17,017
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -17,978
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31335501 DIČ: 2020317178 IČ DPH: SK2020317178
 • Sídlo: ARTMAN TECHNOLOGIES, Záhradnícka 23, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Novembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Roman Benedek Záhradnícka 23 Bratislava 15.04.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Roman Benedek 6 639 € (100%) Záhradnícka 23 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.06.2015Nové sidlo:
   Záhradnícka 23 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   17.06.2015Zrušené sidlo:
   Jakubovo nám. 15 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.09.2002Nové sidlo:
   Jakubovo nám. 15 Bratislava 811 09
   08.09.2002Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 2 Bratislava 841 05
   10.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Roman Benedek Záhradnícka 23 Bratislava
   09.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Benedek Záhradnícka 23 Bratislava
   15.04.1997Nové obchodné meno:
   ARTMAN TECHNOLOGIES, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 2 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Benedek Záhradnícka 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Benedek Záhradnícka 23 Bratislava
   14.04.1997Zrušené obchodné meno:
   A R T M A N , spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Súmračná 15 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Benedek Záhradnícka 23 Bratislava
   Ing. Tomáš Granec Trlinská 79 Šenkvice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Benedek Záhradnícka 23 Bratislava
   Ing. Tomáš Granec Trlinská 79 Šenkvice
   09.08.1993Noví spoločníci:
   Ing. Roman Benedek Záhradnícka 23 Bratislava
   Ing. Tomáš Granec Trlinská 79 Šenkvice
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Benedek Záhradnícka 23 Bratislava
   Ing. Tomáš Granec Trlinská 79 Šenkvice
   08.08.1993Zrušeny spoločníci:
   Štefan Belický Radarova 4 Bratislava
   Ing. Roman Benedek Záhradnícka 23 Bratislava
   Ing. Tomáš Granec Trlinská 79 Šenkvice
   Peter Lipták Súmračná 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan B e l i c k ý
   Ing. Roman B e n e d e k
   Ing. Tomáš G r a n e c
   Peter L i p t á k
   04.11.1992Nové obchodné meno:
   A R T M A N , spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Súmračná 15 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí a nehnuteľností, spojený s doplnkovými službami
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poskytovanie softwaru - preda hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   školiaca a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   Štefan Belický Radarova 4 Bratislava
   Ing. Roman Benedek Záhradnícka 23 Bratislava
   Ing. Tomáš Granec Trlinská 79 Šenkvice
   Peter Lipták Súmračná 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan B e l i c k ý
   Ing. Roman B e n e d e k
   Ing. Tomáš G r a n e c
   Peter L i p t á k