Vytvoriť faktúru

MPS - System - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MPS - System
IČO 31335586
DIČ 2020332831
IČ DPH SK2020332831
Dátum vzniku 05 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MPS - System
Pri vinohradoch 326
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 711 161 €
Zisk 773 050 €
Aktíva 229 138 €
Vlastný kapitál 79 883 €
Kontaktné informácie
Email schwarz@mps-system.sk
Phone(s) +421244889486
Fax(es) 0244889486
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,170,072
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 24,170
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 24,170
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 24,170
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,143,806
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,401
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,401
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 296,503
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 137,480
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 137,480
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 158,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,023
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 843,902
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,721
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 840,181
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,096
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,096
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,170,072
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 780,353
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 773,050
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 389,719
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 975
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 975
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 385,442
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 180,681
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 180,681
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,957
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,585
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 198,219
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,875
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,875
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 427
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,710,658
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,711,161
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 2,453,441
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 257,217
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 503
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,718,303
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,503,522
D. Služby (účtová skupina 51) 97,802
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 94,682
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 68,102
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 23,883
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,697
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,311
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 19,715
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,271
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 992,858
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,109,334
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 54
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 13
XII. Kurzové zisky (663) 41
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,438
O. Kurzové straty (563) 693
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 745
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,384
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 991,474
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 218,424
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 218,424
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 773,050
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015