Vytvoriť faktúru

MUW / SAATCHI & SAATCHI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MUW / SAATCHI & SAATCHI
IČO 31335667
DIČ 2020315924
IČ DPH SK2020315924
Dátum vzniku 06 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MUW / SAATCHI & SAATCHI
Prešernova 4
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 043 395 €
Zisk 650 325 €
Aktíva 2 631 015 €
Vlastný kapitál 961 545 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0267202450, 0267202410
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,509,813
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 260,130
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,712
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,712
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 251,447
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 251,447
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 6,971
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,971
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,230,685
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,842,449
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,826,559
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,826,559
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 8,890
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 388,236
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,916
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 383,320
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 18,998
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 18,998
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,509,813
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,099,988
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,195
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,195
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,320
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,320
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 413,148
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 413,148
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 650,325
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,409,825
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 46,435
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 32,663
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 32,663
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 13,772
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,355,788
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,275,529
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,275,529
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,726
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,483
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 66,050
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,602
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,602
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,113,425
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,043,395
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,015,253
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28,142
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,276,699
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 98,106
D. Služby (účtová skupina 51) 3,836,310
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 223,803
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 160,693
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 58,633
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,477
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,283
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 67,087
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 67,087
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 23,610
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,500
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 766,696
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,080,837
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 70,030
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 70,000
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 70,000
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 27
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 27
XII. Kurzové zisky (663) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,738
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,753
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,753
O. Kurzové straty (563) 963
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,022
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 64,292
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 830,988
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 180,663
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 180,663
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 650,325
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31335667 DIČ: 2020315924 IČ DPH: SK2020315924
 • Sídlo: MUW / SAATCHI & SAATCHI, Prešernova 4, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Novembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Róbert Weber Marianska 9 Bratislava 811 08 01.12.2000
  Rastislav Michalik Príkopová 4 Bratislava 831 03 13.12.2011
  Rastislav Uličný Hollého 1 Bratislava 811 08 13.12.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Róbert Weber 6 639 € (20%) Marianska 9 Bratislava 811 08
  Rastislav Michalik 6 639 € (20%) Príkopová 4 Bratislava 831 03
  Rastislav Uličný 19 917 € (60%) Hollého 1 Bratislava 811 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.04.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Hulík Grösslingova 60 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 18.12.2007
   24.12.2011Nový štatutárny orgán:
   Rastislav Michalik Príkopová 4 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 13.12.2011
   Rastislav Uličný Hollého 1 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 13.12.2011
   22.10.2010Noví spoločníci:
   Rastislav Uličný Hollého 1 Bratislava 811 08
   21.10.2010Zrušeny spoločníci:
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Rastislav Uličný Hollého 1 Bratislava 811 08
   07.04.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 18.11.1998
   05.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ivan Hulík Grösslingova 60 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 18.12.2007
   29.09.2004Nové obchodné meno:
   MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.
   28.09.2004Zrušené obchodné meno:
   Miškov - Uličný - Weber spol. s r.o.
   03.07.2004Noví spoločníci:
   Róbert Weber Marianska 9 Bratislava 811 08
   Rastislav Michalik Príkopová 4 Bratislava 831 03
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Rastislav Uličný Hollého 1 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Weber Marianska 9 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 01.12.2000
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 18.11.1998
   02.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Rastislav Uličný Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Róber Weber Vážska 39 Piešťany 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Róber Weber Vážska 39 Piešťany 821 01
   12.08.2003Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmunehnuteľností (realitná činnosť)
   leasingová činnosť
   faktoring a forfaiting
   prenájom motorových vozidiel
   nákup, predaj a prenájom strojov a zariadení (MO)
   poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služiab spojených s prenájmom
   činnosť ekonomického a organizačného poradcu
   Noví spoločníci:
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Rastislav Uličný Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Róber Weber Vážska 39 Piešťany 821 01
   11.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Rastislav Uličný Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Róber Weber Vážska 39 Piešťany 821 01
   15.02.2002Noví spoločníci:
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Rastislav Uličný Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Róber Weber Vážska 39 Piešťany 821 01
   14.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Rastislav Uličný Malý Šariš 265 Prešov 080 01
   Róber Weber Vážska 39 Piešťany 821 01
   30.01.2001Nové sidlo:
   Prešernova 4 Bratislava 811 02
   29.01.2001Zrušené sidlo:
   Viedenská cesta 257 Bratislava 851 01
   09.01.2001Nové obchodné meno:
   Miškov - Uličný - Weber spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Viedenská cesta 257 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Rastislav Uličný Malý Šariš 265 Prešov 080 01
   Róber Weber Vážska 39 Piešťany 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Róber Weber Vážska 39 Piešťany 821 01
   08.01.2001Zrušené obchodné meno:
   Burian, Miškov & Partners, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Tichá 40/a Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Miškov Rajčianska 34 Bratislava 821 07
   Peter Burian Lindengasse 63 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Juraj Miškov Rajčianska 34 Bratislava 821 07
   Peter Burian Lindengasse 63 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Novohradská 16 Bratislava
   18.11.1998Nové obchodné meno:
   Burian, Miškov & Partners, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tichá 40/a Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Juraj Miškov Rajčianska 34 Bratislava 821 07
   Peter Burian Lindengasse 63 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Juraj Miškov Rajčianska 34 Bratislava 821 07
   17.11.1998Zrušené obchodné meno:
   Burian & Partners, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Novohradská 16 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Burian Lindengasse 63 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.09.1996Nové obchodné meno:
   Burian & Partners, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Peter Burian Lindengasse 63 Wien Rakúska republika
   17.09.1996Zrušené obchodné meno:
   Burian & Wallner spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Burian & Wallner GmbH Wollzeile 33 Wien Rakúska republika
   02.08.1994Nové sidlo:
   Novohradská 16 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a vydavateľská činnosť
   prevádzkovanie ateliéru zameraného na grafiku, zobrazenie a design
   prieskum trhu, marketing, poradenstvo pri komunikácii s verejnosťou /public relation/ podpora predaja
   organizovanie a realizácia podujatí, seminárov a sympózií
   Noví spoločníci:
   Burian & Wallner GmbH Wollzeile 33 Wien Rakúska republika
   01.08.1994Zrušené sidlo:
   Brečtanová 14c Bratislava 831 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   Reklamná a vydavateľská činnosť.
   Prevádzkovanie ateliéru zameraného na grafiku, zobrazenie a design.
   Prieskum trhu, marketing, poradenstvo pri komunikácii s verejnosťou /public relation/ podpora predaja.
   Organizovanie a realizácia podujatí, seminárov a sympózií.
   Zrušeny spoločníci:
   Burian & Wallner GmbH Wollzeile 33 Wien Rakúska republika
   Bedřich Schreiber Brečtanová 14c Bratislava 831 01
   06.11.1992Nové obchodné meno:
   Burian & Wallner spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Brečtanová 14c Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Reklamná a vydavateľská činnosť.
   Prevádzkovanie ateliéru zameraného na grafiku, zobrazenie a design.
   Prieskum trhu, marketing, poradenstvo pri komunikácii s verejnosťou /public relation/ podpora predaja.
   Organizovanie a realizácia podujatí, seminárov a sympózií.
   Noví spoločníci:
   Burian & Wallner GmbH Wollzeile 33 Wien Rakúska republika
   Bedřich Schreiber Brečtanová 14c Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Burian Lindengasse 63 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Novohradská 16 Bratislava