Vytvoriť faktúru

KEMONT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KEMONT
IČO 31335675
DIČ 2020318971
IČ DPH SK2020318971
Dátum vzniku 06 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KEMONT
Bulharská 13
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 321 821 €
Zisk 25 376 €
Aktíva 44 484 €
Vlastný kapitál -8 913 €
Kontaktné informácie
Email kemont@kemont.sk
Webová stránka http://www.kemont.sk
Phone(s) +421243412369
Mobile phone(s) +421903203274
Fax(es) 0243412369
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 162,502
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 160,582
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 153,442
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 153,442
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 153,442
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,140
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 832
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,308
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,920
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,920
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 162,502
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,463
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 762
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 762
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -16,315
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 29,021
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -45,336
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,376
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 146,039
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 974
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 974
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 141,100
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 87,172
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 87,172
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 39,890
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,128
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,507
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,315
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 88
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,965
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,965
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 321,821
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,495
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 320,003
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 95
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 228
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 292,471
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 831
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 138,635
D. Služby (účtová skupina 51) 81,581
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 68,246
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 48,760
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 17,118
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,368
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 939
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,239
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,350
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 100,451
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 297
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 296
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -296
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 29,054
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,678
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,678
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 25,376
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31335675 DIČ: 2020318971 IČ DPH: SK2020318971
 • Sídlo: KEMONT, Bulharská 13, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Novembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Kirchner Ulica 1. mája č. 20 Bratislava 09.12.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Kirchner 6 640 € (100%) Ulica 1. mája č. 20 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.11.2012Nové predmety činnosti:
   opravy vyhradených technických zariadení elektrických
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   prípravné práce k realizácii stavieb
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   sťahovacie služby
   12.11.2012Zrušeny spoločníci:
   Peter Medzihorský Pieskovcova 47 Bratislava 841 07
   09.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Peter Kirchner Ulica 1. mája č. 20 Bratislava
   08.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Kirchner Svätoplukova 23 Bratislava
   26.03.2001Noví spoločníci:
   Peter Kirchner Ulica 1. mája č. 20 Bratislava 841 07
   Peter Medzihorský Pieskovcova 47 Bratislava 841 07
   25.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Peter Kirchner Svätoplukova 23 Bratislava
   Ľubomír Krajčovič Blagoevova 4 Bratislava
   Peter Medzihorský Dunajská 3 Bratislava
   12.05.2000Nové sidlo:
   Bulharská 13 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Peter Kirchner Svätoplukova 23 Bratislava
   Ľubomír Krajčovič Blagoevova 4 Bratislava
   Peter Medzihorský Dunajská 3 Bratislava
   11.05.2000Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 23 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Kirchner Svätoplukova 23 Bratislava
   Drahomíra Kirchnerová Drobného 1 Bratislava
   Ľubomír Krajčovič Blagoevova 4 Bratislava
   Peter Medzihorský Dunajská 3 Bratislava
   24.08.1998Noví spoločníci:
   Peter Kirchner Svätoplukova 23 Bratislava
   Drahomíra Kirchnerová Drobného 1 Bratislava
   Ľubomír Krajčovič Blagoevova 4 Bratislava
   Peter Medzihorský Dunajská 3 Bratislava
   23.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Kirchner Svätoplukova 23 Bratislava
   Drahomíra Kirchnerová Drobného 1 Bratislava
   Ľubomír Krajčovič Blagoevova 4 Bratislava
   Peter Medzihorský Pieskovcova 47 Bratislava
   06.11.1992Nové obchodné meno:
   KEMONT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Svätoplukova 23 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   strojná montáž-výroba inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
   montáž a servis meracej a regulačnej techniky
   montáž a servis elektrotechnických zariadení
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Peter Kirchner Svätoplukova 23 Bratislava
   Drahomíra Kirchnerová Drobného 1 Bratislava
   Ľubomír Krajčovič Blagoevova 4 Bratislava
   Peter Medzihorský Pieskovcova 47 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Kirchner Svätoplukova 23 Bratislava