Vytvoriť faktúru

SEFEDIN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SEFEDIN
IČO 31335748
DIČ 2020932001
IČ DPH SK2020932001
Dátum vzniku 06 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SEFEDIN
Klatovská 12
83104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -2 146 €
Aktíva 8 429 €
Vlastný kapitál -1 329 €
Kontaktné informácie
Email sefedin.sro@gmail.com
Phone(s) 0903225000
Mobile phone(s) 0903225000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 137,221
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 900
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 137,221
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -3,649
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,635
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,635
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 4,197
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -13,335
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,146
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 140,870
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 140,870
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 0
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 0
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 139,890
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 980
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 0
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 0
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 0
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,166
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,166
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,166
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,166
P. Daň z príjmov (591, 595) 980
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,146
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31335748 DIČ: 2020932001 IČ DPH: SK2020932001
 • Sídlo: SEFEDIN, Klatovská 12, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Novembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Gabriela Rašiti Klatovská 3348/12 Bratislava 831 04 10.07.2008
  Arben Rašiti Klatovská 3348/12 Bratislava 831 04 07.07.2008
  Sefedin Rašiti prechodný pobyt na území SR : Klatovská 3348/12 Bratislava 831 04 10.07.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Gabriela Rašiti 3 320 € (43.5%) Klatovská 3348/12 Bratislava 831 04
  Arben Rašiti 996 € (13%) Klatovská 3348/12 Bratislava 831 04
  Sefedin Rašiti 3 320 € (43.5%) prechodný pobyt na území SR : Klatovská 3348/12 Bratislava 831 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.07.2008Noví spoločníci:
   Gabriela Rašiti Klatovská 3348/12 Bratislava 831 04
   Arben Rašiti Klatovská 3348/12 Bratislava 831 04
   Sefedin Rašiti prechodný pobyt na území SR : Klatovská 3348/12 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Rašiti Klatovská 3348/12 Bratislava 831 04
   Arben Rašiti Klatovská 3348/12 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 07.07.2008
   Sefedin Rašiti prechodný pobyt na území SR : Klatovská 3348/12 Bratislava 831 04
   09.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Gabriela Rašiti Hanácka 6 Bratislava 821 04
   Sefedin Rašiti Veliky Trnovac Okr. Bujanovac Juhoslávia prechodný pobyt na území SR : Hanácka 6 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriela Rašiti Hanácka 6 Bratislava 821 04
   Sefedin Rašiti Veliky Trnovac Okr. Bujanovac Juhoslávia prechodný pobyt na území SR : Hanácka 6 Bratislava 821 04
   30.01.2004Nové sidlo:
   Klatovská 12 Bratislava 831 04
   29.01.2004Zrušené sidlo:
   Hanácka 6 Bratislava 821 04
   20.09.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   22.05.1998Noví spoločníci:
   Gabriela Rašiti Hanácka 6 Bratislava 821 04
   Sefedin Rašiti Veliky Trnovac Okr. Bujanovac Juhoslávia prechodný pobyt na území SR : Hanácka 6 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Rašiti Hanácka 6 Bratislava 821 04
   Sefedin Rašiti Veliky Trnovac Okr. Bujanovac Juhoslávia prechodný pobyt na území SR : Hanácka 6 Bratislava 821 04
   21.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Gabriela Pivoňková Hanácka 6 Bratislava
   Rašiti Sefedin Veliky Trnovac Okr. Bujanovac Juhoslávia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriela Pivoňková Hanácka 6 Bratislava
   Rašiti Sefedin Veliky Trnovac Okr. Bujanovac Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Hanácka 6 Bratislava
   10.04.1996Nové sidlo:
   Hanácka 6 Bratislava 821 04
   09.04.1996Zrušené sidlo:
   Závodná Bratislava 821 06
   07.06.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Rašiti Sefedin Veliky Trnovac Okr. Bujanovac Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Hanácka 6 Bratislava
   06.06.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   17.01.1994Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   pohostinská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Pivoňková Hanácka 6 Bratislava
   16.01.1994Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   reklamná a propagačná činosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriela Pivoňková
   06.11.1992Nové obchodné meno:
   SEFEDIN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Závodná Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   reklamná a propagačná činosť
   Noví spoločníci:
   Gabriela Pivoňková Hanácka 6 Bratislava
   Rašiti Sefedin Veliky Trnovac Okr. Bujanovac Juhoslávia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Gabriela Pivoňková